Scripts

Тази страница е пълна с малко (и не-толкова-малко) скриптове. Някои от работата по-долу не е добре написана, но все пак полезна. Когато актуализирате скрипт, Аз ще го избутам до върха. Освен ако не е посочено друго, тези скриптове са авторски Брендън се скрие и достъпно при условията на лиценза GPLv3.

Съм направил всички тези скриптове по-лесно сваляне на http://swiftspirit.co.za/scripts/.

digx – обратните записи, които съответстват с име на хост (т.е., Вземи записи след това се PTR записи за тези записи).

digall – копаят чрез задаване на SOA / NS сървър за authoritive кеширани резултати

копаят-X – копаят специално за обратен / PTR запис

мрачен – минимални резултати от DNS за справка

mydigns – зададете DNS сървъра, като използва от други скриптове копаят – използвана от някои от моите други скриптове

authcheck – тряскам – основен HTTP проверка на достъпността

pidofp – дава идентификатора на процеса (PID) на родител на приложението

RD(|в) – отдалечени скриптове на работния плот, за да влезете в Microsoft Windows Server

казвам – копаят специално за запис

Дял