Arhivu za kategoriju » lokal «

nedjelja, 4. avgust, 2013 | autor:

Imao sam nestanka struje uticati na moj server velikoj MD RAID mnoštvo. Radije nego da je server u cjelini biti dole dok se čeka da završe fsck, Imao sam ga pokrenuti bez velikog niza tako da sam mogao ručno pokrenuti fsck.

kako god, kada radi ručno Shvatio sam da sam mogao znati koliko je to bilo i koliko bi vremena bilo potrebno da završi. Ovo je posebno problematično sa tako veliki niz. Uz malo traženja našao sam vrh dodajući -C parametar prilikom pozivanja fsck. Nisam mogao pronaći ovo u dokumentaciji, međutim: fsck –pomoć nije pokazao takav opcija.

Opcija se ispostavi da je ext4 specifične, i na taj način pokazuje savršeno funkcionalni napredak bar s indikatorom postotak. Da biste pronašli informacije, umjesto “fsck –pomoći” ili “man fsck”, morate unos “fsck.ext4 –pomoći” ili “man fsck.ext4”. 🙂

udio