Scripts

Aquesta pàgina està plena de poc (i no tan poc) guions. Alguns dels treballs més baix No has escrit però útil, però,. En actualitzar un guió, Vaig a colpejar a la part superior. Llevat que s'indiqui el contrari, aquests scripts són propietat amaga Brendan i disponible sota la llicència GPLv3.

He fet totes aquestes seqüències d'ordres més fàcilment descarregable en http://swiftspirit.co.za/scripts/.

digx – obtenir els registres inversos que es corresponen amb un nom de host (és a dir,, Obtenir un registre a continuació, obtenir registres PTR per als registres A).

digall – cavar preguntant al servidor SOA / NS per autoritària sense emmagatzematge en memòria cau els resultats

dig-x – cavar específicament per retrocedir / registre PTR

fosc – mínims de DNS resultats de cerca

mydigns – especificar un servidor DNS com perquè els guions cavar altres – utilitzat per alguns dels meus altres scripts

authcheck – assestar un cop – http bàsica comprovació d'accessibilitat

pidofp – dóna l'identificador de procés (pid) dels pares de l'aplicació

rd(|c) – guions d'escriptori remot per connectar-se a un servidor de Microsoft Windows

digui – específicament per cavar un registre A

Compartir