Αρχείο για την κατηγορία » microblogging «

Τρίτη, March 31st, 2009 | Συγγραφέας:

For those who don’t yet know what its about!

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ddO9idmax0o[/youtube]

And then we get to make fun of it too!

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=PN2HAroA12w[/youtube]

Oh ‘n I figured out how to add videos painlessly. W00T

Μερίδιο