دوشنبه, مارس 16, 2009 | نویسنده:

من همجنس گرا نیستم. اما اگر شما تنها, من با تو ازدواج خواهم کرد…

— مشتری مرد چند لحظه بعد به مشاور مرد چند لحظه بعد که از راه خود رفت برای کمک به مشتری خارج.

اگر من کسی است که این مشتری کمک کرده بودند و من پاسخی مانند این رو, من احساس خوبی در مورد آن.

اشتراک گذاری
شما می توانید هر پاسخی به این مطلب را از طریق دنبال RSS 2.0 خوراک. شما می توانید ترک یک پاسخ, یا دنبالک از سایت خودتان.

3 پاسخ

 1. 1
  Aimzy 

  hahahaha. maybe i should start going out of my way to help gorgeous looking males 😛

 2. 2
  Craig 

  Marry me Brendan!

  Did that excite you? 🙂

 3. 3
  مکار 

  Not as much as it excited ur gf’s slapping hand. 😉

پاسخ دهید » ورود به سامانه