برچسب آرشیو برای » انگلیسی دست و پا شکسته و مخلوط با اصطلاحات چینی «

دوشنبه, October 29th, 2012 | نویسنده:

به نظر می رسد که, در عقل بی نهایت, گوگل یکی از ویژگی های امنیتی است که می تواند استفاده از دسترسی و یا با استفاده از حساب Google خود را متوقف. من می توانید ببینید که چگونه این ممکن است یک مشکل برای کاربران گوگل, به طور خاص خود را Gtalk یک یادآوری و جیمیل کاربران. در مورد من انگلیسی دست و پا شکسته و مخلوط با اصطلاحات چینی داشتن یک موضوع را با سخن تند و ناشمرده سرویس (است که از لحاظ فنی بخشی از Gtalk یک یادآوری). من راه حل پس از کمی نبش. من در چند ساله این موضوع شگفت زده شد و چه مدت این ویژگی وجود داشته است!

برای باز کردن حساب و گرفتن آنلاین درخواست خود را, استفاده از صفحه امنیتی گوگل اینجا.

اشتراک گذاری
Tuesday, January 13th, 2009 | نویسنده:

Some of you might have noticed issues با MSN/Live‘s servers yesterday. The problem was related to a specific protocol version of MSN. Some IM software have an automatic failover to use a different version of the protocolsbut apparently انگلیسی دست و پا شکسته و مخلوط با اصطلاحات چینی (my currentaggregateIM of choice) doesn’t do this by default. Adium (for Mac OS) uses the same libraries (libpurple) as pidgin and was also affected. I’m not sure what other software was affectedhowever pidgin is popular enough that many of my friends thought MSN was completely out of commission.

The easiest short-term solution is to install an alternative MSN protocol library and to switch to it on demand. The long-term solution would be to convince libpurple’s developers to build in a failover facility. I tried out msn-pecan, a plugin which is actually a fork of the built-in MSN protocol library. The plugin appears to be using the slightly older protocol version. The advantage of this is that you don’t have to recompile pidgin to switch between versions.

To adjust, once you’ve installed msn-pecan:

  • Restart pidgin
  • press Ctrl+A or Select Accounts -> Manage Accounts
  • select your MSN account and ensure that it is offline (very likely at the time) by unchecking the tickbox next to the account
  • click [Modify]
  • change theProtocoldrop-down box fromMSN” به “WLM
  • click [Save]
  • click the tickbox again to re-enable the account.

To change it back, do the same, except change the Protocol drop-down back toMSN”.

اشتراک گذاری
دوشنبه, November 17th, 2008 | نویسنده:

(xx:55:12) You feel a disturbance in the force
(xx:56:34) مکار: Afternoon 🙂
(xx:05:54) anon: HI
(xx:08:19) anon has left the conversation.

Sometimes I think I shouldn’t let انگلیسی دست و پا شکسته و مخلوط با اصطلاحات چینی try to make me Jedi.

اشتراک گذاری