Tag-Archive for » varmuuskopio «

Saturday, February 21st, 2009 | Kirjailija:

The relatively new document types Toimisto 2007 has given some web hosts problems when their clients want to offer documents for download. Most often, the documents are being offered by the web server as text/html which is then rendered as a ton of garbage on the web user’s screen.

The best way to resolve this is to add all the MIME types to the server’s main configuration. IIS7 for Windows already has these MIME types set up correctly by default. IIS6 and IIS5 require the MIME types to be added, as might Apache on older installations. For Apache, there is also a workaround for the individual domain owner to add the mime types via Apache’s .htaccess tiedosto.

IIS 6 MIME type addition (for the Server Administrator)

Before this can be done, ensure that your server is also set to allow direct metabase editing:

 1. Load IIS Manager: Start -> Run, “inetmgr” -> [Kunnossa]
 2. Right click theserverand clickProperties”
 3. Within theInternet Information Servicestab (usually the only tab), ensure that theEnable Direct Metabase Editcheckbox is checked.
 4. Naksahdus [Kunnossa]

Be sure to back up IIS’s configuration (täällä for IIS5) beforehand. I won’t take any responsibility for an admin breaking his server. I have reason to believe this may also work on IIS5 however I have just as much reason to believe that it might just give lots of errors. If an IIS5 / Windows 2000 admin is willing to test this for me after backing up your configuration please let me know of the results.

Copy the following text into a file named msoff07-addmime.vbs and execute it once from the commandline by typing cscript msoff07-addmime.vbs and pressing Enter. If you run it more than once, the MIME types will be added each time and you will have multiple identical entries:

' This script adds the necessary Office 2007 MIME types to an IIS 6 Server.
' To use this script, just double-click or execute it from a command line.
' Running this script multiple times results in multiple entries in the
' IIS MimeMap so you should not run it more than once.
' Modified from http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms752346.aspx
 
Dim MimeMapObj, MimeMapArray, MimeTypesToAddArray, WshShell, oExec
Const ADS_PROPERTY_UPDATE = 2 
 
' Set the MIME types to be added
MimeTypesToAddArray = Array(".docm", "application/vnd.ms-word.document.macroEnabled.12", _
".docx", "application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document", _
".dotm", "application/vnd.ms-word.template.macroEnabled.12", _
".dotx", "application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.template", _
".potm", "application/vnd.ms-powerpoint.template.macroEnabled.12", _
".potx", "application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.template", _
".ppam", "application/vnd.ms-powerpoint.addin.macroEnabled.12", _
".ppsm", "application/vnd.ms-powerpoint.slideshow.macroEnabled.12", _
".ppsx", "application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slideshow", _
".pptm", "application/vnd.ms-powerpoint.presentation.macroEnabled.12", _
".pptx", "application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation", _
".sldm", "application/vnd.ms-powerpoint.slide.macroEnabled.12", _
".sldx", "application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slide", _
".xlam", "application/vnd.ms-excel.addin.macroEnabled.12", _
".xlsb", "application/vnd.ms-excel.sheet.binary.macroEnabled.12", _
".xlsm", "application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12", _
".xlsx", "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", _
".xltm", "application/vnd.ms-excel.template.macroEnabled.12", _
".xltx", "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template") 
 
' Get the mimemap object
Set MimeMapObj = GetObject("IIS://LocalHost/MimeMap")
 
' Call AddMimeType for every pair of extension/MIME type
For counter = 0 kohteeseen UBound(MimeTypesToAddArray) Vaihe 2
  AddMimeType MimeTypesToAddArray(counter), MimeTypesToAddArray(counter+1)
Next
 
' Create a Shell object
Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
 
' Stop and Start the IIS Service
Set oExec = WshShell.Exec("net stop w3svc")
Do While oExec.Status = 0
  WScript.Sleep 100
Loop
 
Set oExec = WshShell.Exec("net start w3svc")
Do While oExec.Status = 0
  WScript.Sleep 100
Loop
 
Set oExec = Nothing
 
' Report status to user
WScript.Echo "Microsoft Office 2007 Document MIME types have been registered."
 
' AddMimeType Sub
Sub AddMimeType (Ext, MType)
 
  ' Get the mappings from the MimeMap property.
  MimeMapArray = MimeMapObj.GetEx("MimeMap") 
 
  ' Add a new mapping.
  i = UBound(MimeMapArray) + 1
  Redim Preserve MimeMapArray(i)
  Set MimeMapArray(i) = CreateObject("MimeMap")
  MimeMapArray(i).Extension = Ext
  MimeMapArray(i).MimeType = MType
  MimeMapObj.PutEx ADS_PROPERTY_UPDATE, "MimeMap", MimeMapArray
  MimeMapObj.SetInfo
 
End Sub

Apache MIME type addition (for the Server Administrator)

Apache stores its MIME types in a file normally located at $installpath/conf/mime.types. See the mod_mime documentation for more on how it works. Arch Linux installs its MIME types at /etc/httpd/conf/mime.types ja Parallels Plesk installs it in /usr/local/psa/admin/conf/mime.types. Your distribution might have it in another place, so find your mime.types file by running locate mime.types.

Add the following lines to your mime.types file:

application/vnd.ms-word.document.macroEnabled.12             docm
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document  docx
application/vnd.ms-word.template.macroEnabled.12             dotm
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.template  dotx
application/vnd.ms-powerpoint.template.macroEnabled.12          potm
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.template   potx
application/vnd.ms-powerpoint.addin.macroEnabled.12            ppam
application/vnd.ms-powerpoint.slideshow.macroEnabled.12          ppsm
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slideshow  ppsx
application/vnd.ms-powerpoint.presentation.macroEnabled.12        pptm
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation pptx
application/vnd.ms-powerpoint.slide.macroEnabled.12            sldm
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slide    sldx
application/vnd.ms-excel.addin.macroEnabled.12              xlam
application/vnd.ms-excel.sheet.binary.macroEnabled.12           xlsb
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12              xlsm
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet     xlsx
application/vnd.ms-excel.template.macroEnabled.12             xltm
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template   xltx

Apache MIME type addition (For the domain owner with at least FTP accessusing .htaccess file)

Add the following text to your domain’s .htaccess tiedosto, most commonly in an httpdocs/ directory

AddType application/vnd.ms-word.document.macroEnabled.12 docm
AddType application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document docx
AddType application/vnd.ms-word.template.macroEnabled.12 dotm
AddType application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.template dotx
AddType application/vnd.ms-powerpoint.template.macroEnabled.12 potm
AddType application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.template potx
AddType application/vnd.ms-powerpoint.addin.macroEnabled.12 ppam
AddType application/vnd.ms-powerpoint.slideshow.macroEnabled.12 ppsm
AddType application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slideshow ppsx
AddType application/vnd.ms-powerpoint.presentation.macroEnabled.12 pptm
AddType application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation pptx
AddType application/vnd.ms-powerpoint.slide.macroEnabled.12 sldm
AddType application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slide sldx
AddType application/vnd.ms-excel.addin.macroEnabled.12 xlam
AddType application/vnd.ms-excel.sheet.binary.macroEnabled.12 xlsb
AddType application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12 xlsm
AddType application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet xlsx
AddType application/vnd.ms-excel.template.macroEnabled.12 xltm
AddType application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template xltx
Jakaa
Torstai, Tammikuu 01st, 2009 | Kirjailija:

Ilmeisesti, mitä käyttöjärjestelmää käytät voi sanoa paljon sinusta. Jos käytät jonkinlaista * nix, joka jakaumat käytät voi sanoa paljon samoin. Vikasietoisuus sivuun, Uskon, että Linux-jakelu riippuu täysin sen paketti hallinnointi- ja jakelujärjestelmä.

Pidin apt-get (1, 2) mutta siellä oli joitakin teknisiä ongelmia jossain vaiheessa ja se sai minut käyttämään soveltuvuus sen sijaan. Aptitude on hieman helpompaa – se on enemmän ominaisuuksia automatisoitu yksittäisiksi, looginen, komennot jossa apt-get edellyttää erillistä komentoja. Aptitude on myös kiroukset-perustuvat GUI. Jos et käytä GUI sitten, muut kuin lyhyys määrällä mitattuna komentoja oppia, ei todennäköisesti ole mitään teknistä syytä mieluummin yksi yli muiden. Aptitude ja apt-get palvelevat K / X / Ubuntu ja Debian hyvin. Tästä eteenpäin, Käytän nimet Kubuntu ja Ubuntu löyhästi vaihdettavissa muoti.

Minun käyttö CentOS (perustuu Red Hat), Olen löytänyt pidän yum. Se näyttää toimivan paljon samalla aptitude – yksi komento hallitsemaan heitä kaikkia. Se on joitakin melko ärsyttävää oletustoimintaa En aio päästä tänne sen todennäköisesti koska en vain ole tottunut siihen. Ainakin teknisestä näkökulmasta, se on erittäin hyvä. Uskon, että Fedora myös käyttää yum vaikka kokemukseni Fedora on hyvin rajallinen.

teoria…

Fedora ja Ubuntu ovat luokan jakeluiden että on melko tiukka julkaisuprosessille. Ubuntu 8.10 (versio on nimetty niin vuosi ja kuukausi sen julkaisua) eivät, lukuun ottamatta suuria vikoja ja pieniä muutoksia, on toinen merkittävä päivitys, kunnes seuraava versio, Jaunty Jackalope. Ubuntu käyttäjät ovat uusimmat versiot useimmat ohjelmistot tietokoneestaan ​​juuri nyt. Edeltävinä kuukausina seuraava julkaisu, kuitenkin, he eivät tule olemaan niin onnekas, elleivät he nautinto käyttää “beeta” Tiedotteet. Koska en ole kovin perehtynyt Fedora, En aio vaivata menee sen julkaisuprosessille.

Nämä 2 jakaumat ovat myös luokan jakaumat tunnetaan “binaarinen” tai “binääri-pohjainen” jakaumat. Tämä tarkoittaa sitä, että kun lataat päivityksen, tiedostoja, jotka on ladattu valmiiksikoottu ja pitäisi toimia millä tahansa “tuettu” laitteisto. Tämä ei ole erityisesti optimoitu työpöydällesi laitteisto, esimerkiksi, teidän suoritin. Ehkä sinulla on AMD prosessori, joka on ylimääräistä opetusta tukea, joka Intel Prosessorit eivät. Peruuttaminen voi myös olla totta. Tästä syystä, binary-release jakelu voi optimoida yhden tietyn merkkiset laitteisto. Riippumatta tämän “ei-optimointi”, se pitäisi ajaa kunnon vauhtia.

käytäntö!

Noin 2 vuotta sitten aloin käyttää Kubuntu. Muutaman kuukauden työskentelystä se, Aloin oppia lisää sen yksityiskohtia. En ole paljon fani käyttää GUI työkaluja päivittää järjestelmään, kun, lopulta, sen kaikki tapahtuu komentorivin muutenkin. Graafisia työkaluja vain piilottaa monimutkaisuuden En välitä nähdä.

Päädyin tekemään lyödä käsikirjoitus, päivitys, joka kulkisi kaikki tarvittavat toimenpiteet saada aptitude vain mennä eteenpäin ja päivittää jo, kthx?©, ehkä Matkalla pysähdymme varmuuskopioida minun kokoonpano, asenna NFS verkko osake jossa pidämme paikan päällä arkisto, varmuuskopioida paikallinen välimuisti aptitude: n asennetut paketit, tehdä joitakin kansio-linkin sekoittaminen käyttää paikallisen kopion, jos verkko osake ei asenna, synkronoida välillä paikallisen kopion ja verkko jakaa, jos edellinen päivitys oli verkko osakeannin, ja päivittää luetteloita paketteja arkistosta. Yleensä, se ei mene eteenpäin, onko mitään virheitä vaikka, kuten voitte kertoa, tämä kirjoitus tuli sotkuinen peto että meni edellä ja sen jälkeen alkuperäisten vaatimusten. Se toimi hyvin minulle.

Kunnes tuli päivä päivittää välillä Kubuntu 6.10 kohteeseen 7.04. Tein tämän manuaalisesti vaikka, ei käsikirjoituksen.

Päädyin uudelleenasennus tyhjästä seurauksena sotkua kiistoihin. Vähintään, varmuuskopio järjestelmänvalvojan tulee tehdä hyvin osoittamaan, se oli helppo palauttaa kaikki mitä todella tarvitaan. 🙂

Mitä muuta on siellä?

Jo ennen jouduin asentaa Kubuntu, Olin käyttöön toinen tunnetaan nimellä Gentoo. On olemassa 2 hyvin selvä ero Gentoo ja Ubuntu päivittää järjestelmän. Ensimmäinen on se, että Gentoo on lähde-pohjainen jakelu. Tämä tarkoittaa, että kun päivittää paketin, paketinhallinnan lataa lähde ja kokoaa kaikki, toivottavasti optimointia varten teidän järjestelmä. Tämä, Mielestäni, on hyvin viileä. Haittapuoli on se, että kootaan kaikki kestää hyvin pitkään.

Tässä on minun (erittäin epätieteellinen) arviot kauan kestää asentaa perus GUI OS työpöydälle asennustietovälineestä, ilman ylimääräisiä ajureita (esimerkiksi, uusinta 3D-näytönohjaimen ajurit):

OS: minun – Max (mediaani)

Windows Vista: 15 – 30 (20) minuuttia

Ubuntu: 15 – 40 (20) minuuttia

Gentoo: 3 – 40 (6) tuntia

Gentoo vaatii myös paljon puuhastelun kanssa config tiedostot saadakseen homma – tämä on toinen syy erittäin pitkä viive asetat CD ja käynnistys mahtava * uuden työpöydän. Suosittuja sovelluksia ovat binääripaketteja ladattavissa – vaikka tämä ei ole oletusasetus.

He näkevät minut rollin’

On vielä yksi erittäin tärkeä ero Gentoo on useimmista muista jakeluista. Se on “Rolling-julkaisu” jakelu. Tämä tarkoittaa sitä, että ei ole olemassa mitään tiukkaa versiota tai “julkaisu” että jakelu noudattaa. Jos asennat Gentoon tänään… jos viimeistely Gentoon asennuksen tänään, olet todennäköisesti menossa on uusin versio kaikista sovelluksista asensit. Jos Jostakin sovellus saa suuren päivityksen huomenna, muutaman päivän kuluessa, Jos päivität järjestelmän, olet menossa on, että viimeisin versio työpöydälle.

Ero tämän liikkuvan vapautumista ja “muut” jakaumat on melko huikea. Esimerkiksi: Jos KDE 4.2 oli vapautetaan huomenna, haluat luultavasti odottamaan alle 2 viikkoa sen olevan saatavilla Gentoo. Ubuntu käyttäjät saattavat joutua odottamaan kunnes 9.04 – se 4 kuukauden odotus.

Jotain sopivampi?

Henkilökohtaisesti, En ole valmis ottamaan käyttöön 40 tuntia vaivaa saadakseen minun järjestelmä toimi haluamallani tavalla sen. Kollegani piti asentaa äskettäin Jostakin syystä ja se osoittautuu hän ei ollut valmis ottamaan käyttöön 6 tuntia (hän kokeneempi Gentoo) vaivaa saada hänen järjestelmä takaisin, miten se oli käynnissä joko. Sen sijaan, Arch Linux hänen silmiinsä osui. Arch Linux on liikkuvaan release (kuten Gentoo), binääri-pohjainen (kuten Ubuntu) jakelu. Sen paketit (hyvin, valtaosa niistä) ei tarvitse paljon puuhastelun kanssa config tiedostoja saada homma hienosti joko. Sen molempien maailmojen parhaat puolet!

Sinun pitää vielä tietää, mitä olet tekemässä * mutta jos olet tullut tässä vaiheessa, se ei saisi olla niin valtava uskonvaraisesti. Arch Linuxin paketinhallinnan, nimeltään PACmies, on sisäänrakennettu riippuvuuden ja konfliktien käsittely. Käytän toista paketinhallinnan, jogurtti (Ranskaa jogurtti), joka on hyvin nopeasti tullut suosittu Arch käyttäjät. Yaourt parantaa toimivuutta Pacman jonka avulla voit ladata ja asentaa sovelluksia suoraan AUR, tai Arch User Repository. Tämä arkisto sisältää skriptejä, joiden avulla voit automaattisesti ladata ja asentaa useita sovelluksia, jotka muutoin olisivat täysin tue Arch oma ydin kehittäjille. Se lataa ja kokoaa paketin osaksi chroot'd ympäristö. Sen jälkeen paketoi chroot'd ympäristön huomioon Pacman-yhteensopiva paketti tarrapallon ja käyttää pacman ottaa sen omaan järjestelmään.

Myös, AUR tukee äänestysjärjestelmä jossa suosittu paketteja päästä sijoitetaan virallisempi [yhteisö] varasto. Yaourt tukee myös automatisoitu äänestysmenettelyä jolloin, asennuksen jälkeen paketin kautta AUR, se kysyy, haluatko äänestää sen sisällyttämistä [yhteisö].

Arvioin, että aika on minun Arch asennus oli noin 90 minuuttia. En suosittele Archlinux aloittelijoille vaikka en tehdä Suosittelen sitä mistään Linux-käyttäjä, joka on mennyt kyllästynyt muiden distros – ja haluaa päästä pikkuseikoista tarvitsematta asentaa Linux tyhjästä. Arch Linux on tulossa melko suosittua näinä päivinä. Sen tällä hetkellä numero 14 päälle DistroWatch.

* Jos tiedät, mitä olet tekemässä. JA sinun on parasta BLOODY tiedä mitä olet tekemässä!
Jakaa
Tuesday, December 09th, 2008 | Kirjailija:

To fail at failing. I recently came across a discussion where a user was advised to run a fail command. The result was, luckily, as follows:

[user@user-desktop ~]$ cd ~/.Trash; sudo rm -rfv *
lyödä: cd: /home/user/.Trash: No such file or directory
bash: sudo: command not found
[user@user-desktop ~]$

The command cd ~/.Trash Changes the directory (tai present working directory) to the /home/user/.Trash folder. In this case, this folder doesn’t exist and so the pwd stays as /home/user/, the folder where all the user’s files and settings are saved.

The command rm -rfv * removes all files in the pwd. Thevpart indicates that it must show verbose output indicating what is being done during this removal process. The prefixed command sudo (substitute user tehdä) has the command run as root. Thus, had the sudo command been functional, user would have deleted every document he had ever saved in his home folder.

Word of advice from a backup admin: backup often. 😉

Jakaa
Luokka: linux  | Tunnisteet: , , , ,  | 5 Kommentit