કેટેગરી માટે આર્કાઇવ » blogging «

Friday, January 16th, 2009 | લેખક:

હું એક નવી શોધી રહ્યો છું, શુદ્ધ હવે જ્યારે માટે થીમ. હું એક સરસ એક મળી લાગે છે, જે હવે ઉપયોગમાં લેવાઇ રહ્યું છે, મારી માટે વ્યક્તિગત શરૂ કરવા માટે.
થીમ જોવા મળી શકે છે અહીં.

મારી પસંદગી પર ટિપ્પણી કૃપા કરીને. 😉

શેર
Friday, January 02nd, 2009 | લેખક:

I’m now trying very hard (and unsuccessfully) to prevent myself from letting 80% of my links point to વિકિપીડિયા.

I think from now on, whenever I get annoyed with myself for this, I’m going to toss એક coin:

  • Heads, I pick something relevant out of a Google search that has nothing to do with Wikipedia.
  • Tails, I pick something irrelevant out of a Google search that has nothing to do with Wikipedia, preferably something humorous.
શેર