Sunday, December 21st, 2008 | Tus sau:

You can experience only happiness when you know you have everything to look forward to.

No Attribution

Qhia
Qeb: random
Koj tuaj yeem ua raws li cov lus teb rau cov khoom nkag mus no Ntawv RSS 2.0 pub mov. Koj ua tau tawm hauv lub teb, lossis rovqab los ntawm koj tus kheej lub xaib.
Sau ntawv cia » Nkag mus rau