Skripte

Ova stranica je pun malo (i ne-tako-malo) skripte. Neki od rada ispod slabo je napisan, ali korisna svejedno. Kad sam ažurirati skriptu, Ja ću ga naletjeti na vrh. Osim ako nije drugačije navedeno, ove skripte autorskim Brendan Sakrij i dostupan pod GPLv3 licence.

Napravila sam sve ove skripte lakše preuzeti na http://swiftspirit.co.za/scripts/.

digx – dobiti preokrenuti zapise koji odgovaraju s hosta (tj., Nabavite zapisi onda bi PTR zapise za one A zapise).

digall – kopaju tražeći SOA / NS server za authoritive ne spremljene rezultate

dig-x – kopaju posebno za obrnutom / PTR zapisa

zamutiti – minimalne DNS lookup Rezultati

mydigns – odrediti DNS poslužitelja koji se koristi od strane drugih kopaju skripti – koristiti neke od mojih drugih skripti

authcheck – tresnuti – Osnovna http dostupnost provjera

pidofp – daje proces id (pid) primjene roditelja

rd(|c) – daljinski skripte desktop da se prijavite na Microsoft Windows Server

reći – kopaju posebno za A rekord

Udio