štvrtok, December 24th, 2009 | Autor:

I want to buy a huuuuge water cannon and take a bike for a spin while my co-pilot shoots innocent bystanders!

podiel
Kategórie: náhodný
Môžete sledovať všetky reakcie na tento vstup pomocou RSS 2.0 krmivo. Môžete zanechať odpoveď, alebo Trackback z vašich vlastných stránok.

2 Odpovede

  1. 1
    Aimz 

    You could’ve just tweeted this

  2. Perhaps instead I felt like putting my few readers outside theircomfortzone. Perhaps I forgot about twitter. Perhaps Facebook felt too impersonal.

    Perhaps … všetko 3.

Napísať komentár » Prihlásiť sa