Arhiv za kategorijo » gostovanje «

Thursday, March 26th, 2009 | Avtor:

Have you previously realised that www is redundant? If so, I’m preaching to the converted and you can run along back to whatever you were busy with. 😉 Otherwise, stand to attention, soldier!

begin rantish text:

When I’m browsing the web, I’d much less prefer to typewww.xkcd.comthanxkcd.com”. Reason being that if *every* site has to have w’s, what’s the point of the w’s? Not to mention that they’re a bitch to pronounce. There’s 9 syllables in there! You could almost halve that by sayingtriple-w”. I’ve heard people saydub dub dub”. Bleh. Even the World Wide Web Consortium prefers to call themselvesW3C”.

So what exactly is (was?) the point of the www? There might be more to it, however the gist of it appears to be that when Tim Berners-Lee first created the hypertext document retrieval system, he called itWorld Wide Web”. I believe that www became a standard not because it made sense or because it was a good idea, but because it was hyped far beyond the healthy respect it deserved.

Your web browser *knows* you’re dealing with web content solely by the fact that there’s an http:// in front of the url. Therefore I submit, the www is redundant.

Need more convincing?

Search engines see www.dogma.swiftspirit.co.za and dogma.swiftspirit.co.za as 2 separate web sites. Because both sites have identical content, search engines might lower your Search Rankings. Hell, you’d be competing against yourself for rankings. Silly example: instead of 3rd, you might be 5th in 7th. For this reason, it is better to either force www or to force no www. I’m in favour of the latter.

If you browse to http://www.dogma.swiftspirit.co.za/ you will be redirected to http://dogma.swiftspirit.co.za/. Even if you go to the downloads directory of my main domain with a www, you’ll be redirected appropriately. Importantly, search engines will only find one copy of my web site, ne 2. And in the long run, I’ll be wearing out my w key a li’l less. 🙂

With the possible exception of a few quick deaths, no w’s were hurt during the production of this post.

delež
Wednesday, March 18th, 2009 | Avtor:

[edit] So much for that. It turns out that openssl is able to determine that the key and certificate are already in a single file. Therefore, no csplitting required (dobro, I hope somebody reading this at least learned about how nice csplit is). In fact, the whole script might as well be obsoleteblaargh. Well, at least it gives a nice warning about not giving a blank passphrase. 😀

Here’s the new version:

pem2pfxconverts a .pem-formatted file containing a private key and signed certificate into a Windows-compatible .pfx certificate file.

#!/bin/bash
#pem2pfx
#v0.2
#Tricky - brendan@swjazftspirit.co.za
# Converts a .pem certificate file to .pfx format
# $1 is the source file
set -e
 
if [ $# = 1 ]; then
 outputfile=`echo $1 | sed 's/.pem$/.pfx/'`
 
 echo "Please specify a password below. Windows refuses to import a .pfx certificate with a blank password."
 openssl pkcs12 -export -out $outputfile -in $1
 
 else
 echo "pem2pfx - converts a .pem formatted private-key and certificate file to an IIS-compatible .pfx file."
 echo "Usage: pem2pfx inputfile.pem"
fi

več…

delež
sobota, 21. februar, 2009 | Avtor:

Razmeroma nove vrste dokumentov Pisarna 2007 je dal Nekateri spletni gostitelji težav, ko svojim strankam želimo ponuditi dokumentov za prenos. Najpogosteje, dokumente, ki jih spletni strežnik, kot je na voljo “text / html” ki se nato postanejo kot tono smeti na zaslonu spletne uporabnikov.

Najboljši način za rešitev te težave je, da dodate vse MIME Vrste na glavno konfiguracijo strežnika. IIS7 za Windows že ima te vrste MIME pravilno nastavljena privzeto. IIS6 in IIS5 zahtevajo vrste MIME, ki se dodajajo, Ker bi Apache na starejših napravah. za Apache, obstaja tudi workaround za posameznega lastnika domene dodati vrste mime preko Apache je .htaccess datoteka.

IIS 6 MIME tip dodatek (za Server Administrator)

Preden se to lahko stori, zagotoviti, da je strežnik nastavljen tako, da bo neposredno urejanje metabase:

 1. Load IIS Manager: Začetek -> Run, “inetmgr” -> [v redu]
 2. Desno kliknite “strežnik” in kliknite “Properties”
 3. v okviru “Internet Information Services” tab (običajno le zavihek), zagotovijo, da “Enlahko Direct Metabase Uredi” polje se preverja.
 4. kliknite [v redu]

Bodite prepričani, da nazaj konfiguraciji IIS je (tukaj za IIS5) vnaprej. Ne bo nobene odgovornosti za skrbnika rešuje svojega strežnika. Imam razlog za domnevo, to lahko tudi delo na IIS5 pa imam ravno toliko utemeljeno domneva, da bi lahko samo dati veliko napak. Če na IIS5 / Windows 2000 admin je pripravljen preizkusiti to za mene Po varnostno kopiranje konfiguracija prosim rezultatov.

Kopirajte naslednje besedilo v datoteko z imenom msoff07-addmime.vbs in ga izvrši enkrat iz ukazne vrstice, ki ga tipkanje cscript msoff07-addmime.vbs in pritisnete Enter. Če imate več kot enkrat, vrste MIME bo dodana vsakič, in boste imeli več enakih vnosov:

"Ta scenarij dodaja potrebno urad 2007 Vrste MIME za na IIS 6 Strežnik.
"Za uporabo te skript, samo dvokliknite ali ga izvrši v ukazni vrstici.
"Tek Ta skript večkrat rezultate v več vpisov v
"IIS MimeMap tako da ni treba izvesti več kot enkrat.
Prirejeno iz http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms752346.aspx
 
dim MimeMapObj, MimeMapArray, MimeTypesToAddArray, WshShell, oExec
const ADS_PROPERTY_UPDATE = 2 
 
"Nastavitev vrste MIME za dodajanje
MimeTypesToAddArray = Array(".docm", "application/vnd.ms-word.document.macroEnabled.12", _
".docx", "application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document", _
".dotm", "application/vnd.ms-word.template.macroEnabled.12", _
".dotx", "application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.template", _
".potm", "application/vnd.ms-powerpoint.template.macroEnabled.12", _
".potx", "application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.template", _
".ppam", "application/vnd.ms-powerpoint.addin.macroEnabled.12", _
".ppsm", "application/vnd.ms-powerpoint.slideshow.macroEnabled.12", _
".ppsx", "application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slideshow", _
".pptm", "application/vnd.ms-powerpoint.presentation.macroEnabled.12", _
".pptx", "application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation", _
".sldm", "application/vnd.ms-powerpoint.slide.macroEnabled.12", _
".sldx", "application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slide", _
".xlam", "application/vnd.ms-excel.addin.macroEnabled.12", _
".xlsb", "application/vnd.ms-excel.sheet.binary.macroEnabled.12", _
".xlsm", "application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12", _
".xlsx", "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", _
".xltm", "application/vnd.ms-excel.template.macroEnabled.12", _
".xltx", "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template") 
 
"Get mimemap predmet
Set MimeMapObj = GetObject("IIS://Localhost / MimeMap")
 
"Call AddMimeType za vsak par razširitev / MIME
za števec = 0 da UBound(MimeTypesToAddArray) Korak 2
  AddMimeType MimeTypesToAddArray(števec), MimeTypesToAddArray(števec+1)
Naslednji
 
"Ustvarjanje Shell predmet
Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
 
"Ustavite in začeti IIS Service
Set oExec = WshShell.exec("net stop w3svc")
Ali Medtem oExec.Status = 0
  WScript.Sleep 100
Loop
 
Set oExec = WshShell.exec("net start w3svc")
Ali Medtem oExec.Status = 0
  WScript.Sleep 100
Loop
 
Set oExec = nič
 
"Poročilo status uporabnika
WScript.Echo "Microsoft Office 2007 Vrste dokument MIME je bila registrirana."
 
"AddMimeType Sub
Pod AddMimeType (ext, MTYPE)
 
  "Get preslikave iz premoženja MimeMap.
  MimeMapArray = MimeMapObj.GetEx("MimeMap") 
 
  'Dodaj novo preslikavo.
  jaz = UBound(MimeMapArray) + 1
  ReDim Ohrani MimeMapArray(jaz)
  Set MimeMapArray(jaz) = CreateObject("MimeMap")
  MimeMapArray(jaz).razširitev = ext
    MimeMapArray(jaz).MimeType = MTYPE
    MimeMapObj.PutEx ADS_PROPERTY_UPDATE, "MimeMap", MimeMapArray
    MimeMapObj.SetInfo
 
End Pod

Apache MIME tip dodatek (za Server Administrator)

Apache shranjuje svoje vrste MIME v datoteki običajno nahaja na $installpath / conf / mime.types. Glej mod_mime dokumentacijo Za več informacij o tem, kako deluje. Arch Linux namesti svoje vrste MIME na /etc / httpd / conf / mime.types in Parallels Plesk namesti v /usr / local / PSA / admin / conf / mime.types. Vaša distribucija bi ga imeli v drugem mestu, tako najdejo svoj mime.types datoteke, ki jih izvaja poiskati mime.types.

Dodajte naslednje vrstice v vaši mime.types datoteke:

application/vnd.ms-word.document.macroEnabled.12             docm
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document  docx
application/vnd.ms-word.template.macroEnabled.12             dotm
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.template  dotx
application/vnd.ms-powerpoint.template.macroEnabled.12          potm
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.template   potx
application/vnd.ms-powerpoint.addin.macroEnabled.12            ppam
application/vnd.ms-powerpoint.slideshow.macroEnabled.12          ppsm
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slideshow  ppsx
application/vnd.ms-powerpoint.presentation.macroEnabled.12        pptm
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation pptx
application/vnd.ms-powerpoint.slide.macroEnabled.12            sldm
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slide    sldx
application/vnd.ms-excel.addin.macroEnabled.12              xlam
application/vnd.ms-excel.sheet.binary.macroEnabled.12           xlsb
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12              xlsm
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet     xlsx
application/vnd.ms-excel.template.macroEnabled.12             xltm
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template   xltx

Apache MIME tip dodatek (Za lastnika domene z najmanj FTP dostop – uporabi datoteko .htaccess)

Dodajte naslednje besedilo za svojo domeno je .htaccess datoteka, najpogosteje v httpdocs / imenik

AddType application / vnd.ms-word.document.macroEnabled.12 docm
AddType application / vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document docx
AddType application / vnd.ms-word.template.macroEnabled.12 dotm
AddType application / vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.template dotx
AddType application / vnd.ms-powerpoint.template.macroEnabled.12 potm
AddType application / vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.template potx
AddType application / vnd.ms-powerpoint.addin.macroEnabled.12 spam
AddType application / vnd.ms-powerpoint.slideshow.macroEnabled.12 ppsm
AddType application / vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slideshow ppsx
AddType application / vnd.ms-powerpoint.presentation.macroEnabled.12 pptm
AddType application / vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation pptx
AddType application / vnd.ms-powerpoint.slide.macroEnabled.12 sldm
AddType application / vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slide sldx
AddType application / vnd.ms-excel.addin.macroEnabled.12 xlam
AddType application / vnd.ms-excel.sheet.binary.macroEnabled.12 xlsb
AddType application / vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12 xlsm
AddType application / vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet xlsx
AddType application / vnd.ms-excel.template.macroEnabled.12 xltm
AddType application / vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template xltx
delež
sobota, 21. februar, 2009 | Avtor:

and my Personal Rating (PR) out of 10 😉

I use Firefox so most of these won’t apply to non-FF users. Vendar, I’d be very very interested to hear what other addons my friends, subscribers, and random websurfers find interesting or useful to them. Have your say and let us know why you love the addons you love. 🙂

Personally, I prefer addons that aren’t intrusive. Ideally, an addon must have a minimal interface and give me a measurable benefit for me to keep it installed.

Cacheviewer – 7

This is a GUI front-end for the Cache Firefox keeps of the last few pages and media. I’ve found this addon more interesting than useful right now so I’m probably going to remove it soon.

ColorfulTabs – 9

I love the colours. The tab colour-grouping doesn’t work very well when you reach about 30 tabs though… :-/

Naložite Statusbar – 10

Raje imajo vse v Firefox v enem samem oknu v zavihkih. Ob prenos polje v ločenem oknu je velik no-no za mene. It also saves screen real-estate since it is very minimal. 🙂

Video DownloadHelper – 10

Video DownloadHelper išče pretakanje medijev – posebej išče vsako veliko vsebine, ki se prenesli. Ko kliknete na ikono, vam prikazuje trenutno, nalaganje tokov in vam daje možnost, da se v čakalno vrsto kot “normalno” prenesi.

Ker nikoli ne veš, če FF bo crash ali moč se bo zmanjšanje, Raje shraniti kopijo na moj namizje in sem lahko nato ogledate video brez uporabe več pasovne širine za prenos video znova. tudi, na delu, ko so ljudje, pošljite mi povezave na youtube ali v drugih medijih, Jaz ponavadi ne moti gledanje do veliko po – na svojem prostem času ali med odmorom.

Expiry Canary – 9

This neat and minimal addon tells you if the SSL certificate for the site you’re currently viewing is soon going to expire. Če ima svoje mesto SSL certifikat, Priporočam uporabo te addon, da bi se izognili SSL certifikat vaše spletne strani v kratkem potekla zaradi preprostega pomanjkanja obvestila ali napačnih.

Fasterfox – 8

Fasterfox adds some network optmisation options. Some of the options could make your corporate network admin a little mad with you though. 😉

Firebug – 9

Za razvoj spletnih in eksperimentiranja s strani. Super za testiranje majhne koščke kode, kot tudi debugging strani.

FoxClocks – 6

errtells you the time in other time zones. o.O Was useful for a short timenow its redundant since my head is working it out faster than I can glance. rm -f

dodatka FoxyProxy – 9

Super za brskanje posebne strani s posebnimi proxy strežnikov. This is useful for when some sites are blocked or the SAIX Transparent Proxy servers aren’t working properly. 🙂

Jaz raba to pot nekaj prometa prek proxy strežnikov, da raje ne bi šel skozi privzete poti. Its also very flexible. Če imate več kot en proxy strežnik na voljo, in tistega, ki ga ponavadi uporabljate nenadoma gre naprej trenutku, Samo preklopite na naslednjo. 🙂

Greasemonkey – 10

Right now, I use this only for the GooglemonkeyR script. This script reformats Google‘s search results to your specifications and also has an option to show small thumbnail of the pages Google links to. Greasemonkey can do a lot more and there are plenty of scripts readily available for many many sites.

Live HTTP headers – 8

I’ve used this a few times to diagnose gzip compression issues with IIS web servers. Not much else to say though: It works.

Live PageRank – 10 (so faronly installed it yesterday)

This addon seems simple enough. It gets the PageRank from Google and shows it in the tray.

NoScript – 10

NoScript je AWESOME na blokiranje oglasov. Njegova nekoliko draži na začetku, ker moraš belo listo vse strani, ki jih je všeč – but in the long run it is soooo worth it. 🙂

obudila strani – 10

Zelo koristno, kajti če brskate na spletno stran in se zgodi, da bo dol. Če stran je statična, vsebinsko usmerjen, potem je to enostavno hitro najdejo vsebine, če je njegova predpomnilniku spletu.

Tab Mix Plus – 8

Awesome for if you have more than 7-or-so tabs.

ShowIP (using a version modified for work purposesdisplays company server’s canonical name when browsing) – 10

I cannot imagine the hell I’d have to go through to identify a server without this plugin. Okay, I can. Used to have to do this all the time. I eventually scripted it but I can’t find the original script. Here’s my 60-second attempt at recreating what was in that script:

$ cat /etc/hosts | grep `dig A $hostname @mycachingnameserver | grep . | grep -v "^;"`
$ dig -x `dig A $hostname @mycachingnameserver | grep ^$hostname | grep A | \
 awk '/[.]/{print $5}'` @mycachingnameserver | grep . | grep -v "^;"

Web Developer – 9

I used this once to diagnose some issues with a page. I don’t do much web development so I’m going to remove this one. Its no comment on its capabilities since I believe this is a top notch add-on if you’re doing a lot of web development work.

delež
Tuesday, February 17th, 2009 | Avtor:

Some of you may already know that I built a home server not too long ago. I documented some of the very important parts of how it was built though I was planning on releasing all the documentation all at once. I was using Arch Linux and I hadn’t nearly finished everything, especially the documentation. Na primer, it was supposed to be a media server. After some disk shuffling, it was supposed to end up having a RAID1 for the boot and RAID 10 for the rest (the media part).

This didn’t work out at all.

I got as far as having an efficient (in dobrofirewalled) routing gateway server. I was finally satisfied that the customised local routing* was working correctly and I was confident that my tests with DHCP meant I could disable the DHCP service on the flimsy ADSL router and have all my flatmates start using the server as the Internet gateway. Instead: I was logged in to the server from the office, I’d just installed Apache2**, and I was about to consult with a colleague regarding getting nice graphs put together so the flatmates could all see who was using up the bandwidth***when I noticed a little message indicating that the root filesystem had been remounted read-only due to some or other disk failure.

And then I lost my connection to the server.

And then I gained a foul mood.

🙁

When I arrived home, I found that, as I had guessed from the descriptive message given at the office, the (zelo) old 80GB IDE disk that I was using for the root filesystem had failed. Unfortunately, the server would never boot again and there was little chance of prying everything off onto another disk to continue where I’d left off.

I’m buying a replacement (SATA) HDD this next weekend just after pay dayand I’ve changed my mind about documenting my progressand backing up my configurations:

Release Early. Release Often.

* ISPs in South Africa charge less (easy price comparison) forlocal-only” (within South Africa) traffic on ADSL but only if you use an ADSL account that CANNOT access web services outside of South Africa. This means that if you want to take advantage of the reduced costs but still be able to access the Internet at large, you need to set up some sneaky routing.

** one-command-install: ~$ yaourt -S apache

*** Internet Access in SA is expensiveyou get charged about R70 ($7 / £4.9 / €5.46) per GB when using ADSL, or about R2 per MB if using GPRS / 3G.

delež