Tag-Archive for » suuf «

Arbaco, 18-ka Maarso, 2009 | Qoraa:

[wax ka beddel] Wax badan baa sidaas ah. Waxaa soo baxday in furanssl awood u leedahay in uu go'aamiyo in furaha iyo shahaadda ay horey ugu jiraan hal fayl. Sidaa darteed, maya kala qaybsanxoqid ayaa loo baahan yahay (iyo sidoo kale, Waxaan rajeynayaa in qof aqrinaya tan ugu yaraan uu wax ka bartay sida wanaagsan ee loo kala qaybsamo). Dhab ahaan, qoraalka oo dhan sidoo kale wuu duugoobi karaa… badargh. Waa hagaag, at least it gives a nice warning about not giving a blank passphrase. 😀

Here’s the new version:

pem2pfxconverts a .pem-formatted file containing a private key and signed certificate into a Windows-compatible .pfx certificate file.

#!/bin/bash
#pem2pfx
#v0.2
#Khiyaano badan - brendan@swiftspirit.co.za
# Converts a .pem certificate file to .pfx format
# $1 is the source file
set -e
 
if [ $# = 1 ]; then
  outputfile=`echo $1 | sed 's/.pem$/.pfx/'`
 
  echo "Please specify a password below. Windows refuses to import a .pfx certificate with a blank password."
  openssl pkcs12 -export -out $outputfile -in $1
 
 else
  echo "pem2pfx - converts a .pem formatted private-key and certificate file to an IIS-compatible .pfx file."
  echo "Usage: pem2pfx inputfile.pem"
fi

dheeraad ah…

Share