Tag-Arkivi për » firefox «

E mërkurë, August 26th, 2009 | Autor:

If you’re using *nix and you’ve found this middle-click behaviour annoying, change Firefox‘s middlemouse.contentLoadURL lidhje:config option to false.

Big thanks to Ayman Hourieh for the tip.

pjesë
E hënë, April 06th, 2009 | Autor:

I came across 2 bugs on Windows Server 2003 that are also relevant to Windows XP.

Short Circuits

1. Internet Explorer‘s Desktop icon is disabled. When you double-click on the icon, expecting IE to launch, it simply produces an additional shortcut. Subsequent double-clicks again produce more shortcuts. It is possible, as a workaround, to launch IE from the Start Menu.

My first guess was that malware was attempting to make me click on these new shortcuts where the new shortcuts opened further malware. This idea quickly faded though since, if malware were to have the system privileges to produce these symptoms, it wouldn’t need me to provide further privileges.

I eventually found këtu what the actual problem was. Në rastin tim, the cause was related to IE6 being outdated. If a Windows registry entry is namedLegacyDisableand is added to specific types of registry keys, it lets Windows know that the key is obsolete and that it has only been left behind for backwards-compatibility. Në këtë rast, it disabled the intended primaryverbfunction (the double-click) of the shortcut: launching IE.

To fix, you can either update to the latest version of IE or fix the registry entry directly. If you experience this issue even with the latest version of IE then the registry value is the only way I know how to fix it.

Danger, Will Robinson!

Though this is a trivial registry change, the registry is still a dangerous thing to mess with so, as usual, back up your registry: See KB322756. Nobody gets to blame me for trashing their system. 😛

De-Register me!

Paste the following into a .reg file and execute it; or manually remove theLegacyDisableentries referred-to here:

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}\shell\NoAddons\]
"LegacyDisable"=-
 
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}\shell\OpenHomePage]
"LegacyDisable"=-

Fire me up!

2. When trying to browse to any site from within IE, IE remains dormant while Firefox is launched. Firefox then loads the page which was originally requested in IE.

While many might most of the time consider this to be a triumph [insert childish laughter here], the site I wanted to browse to was the Windows Updates site which, unfortunately, does not work when using Firefox. The same would apply to other sites which depend on the web browser supporting ActiveX.

De-Register Me Too!

I eventually found the solution këtu, and it turns out to be similar to the solution for the first bugexcept that it is to remove an entire key. Again, ensure you have a backup of your registry before continuing. Here is the relevant content of the .reg file:

[-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{C90250F3-4D7D-4991-9B69-A5C5BC1C2AE6}]

I hope that resolves things for anyone else having similar issues. 🙂

pjesë
Saturday, February 21st, 2009 | Autor:

and my Personal Rating (PR) out of 10 😉

I use Firefox so most of these won’t apply to non-FF users. Megjithatë, I’d be very very interested to hear what other addons my friends, subscribers, and random websurfers find interesting or useful to them. Have your say and let us know why you love the addons you love. 🙂

Personally, I prefer addons that aren’t intrusive. Ideally, an addon must have a minimal interface and give me a measurable benefit for me to keep it installed.

Cacheviewer – 7

This is a GUI front-end for the Cache Firefox keeps of the last few pages and media. I’ve found this addon more interesting than useful right now so I’m probably going to remove it soon.

ColorfulTabs – 9

I love the colours. The tab colour-grouping doesn’t work very well when you reach about 30 tabs though… :-/

Download Statusbar – 10

Unë preferoj që ka çdo gjë në Firefox në një dritare të vetme në skeda. Duke pasur një kuti shkarko në një dritare të veçantë është një i madh jo-jo për mua. It also saves screen real-estate since it is very minimal. 🙂

Video DownloadHelper – 10

Video DownloadHelper duket për streaming media – posaçërisht duke kërkuar për çdo përmbajtje të madhe që është duke u shkarkuar. Kur ju klikoni në ikonën, kjo ju tregon rrjedhat aktualisht-shkarkimit dhe ju jep mundësi për të radhë si një “normal” shkarko.

Që ju nuk e dini nëse FF do të rrëzimit ose fuqia do të shkurtojë, Unë do të preferojnë për të ruajtur një kopje në tavolinën e punës time dhe unë pastaj mund të shikoni video pa përdorur shumë bandwidth për të shkarkuar video përsëri. Gjithashtu, në punë, kur njerëzit më dërgoni lidhje për youtube ose media të tjera, Unë zakonisht nuk e mërzit shikuar deri sa pas – në kohën e lirë tim, ose gjatë një pushim.

Expiry Canary – 9

Ky addon zoti dhe minimal ju tregon nëse certifikata SSL për këtë faqe interneti që ju jeni duke shfletuar së shpejti do të përfundojë. Nëse vet faqja e juaj ka një çertifikatë SSL, Unë ju rekomandojmë të përdorni këtë addon për të ndihmuar të shmangur çertifikatë SSL sitit tuaj mbaron për shkak të mungesës të thjeshtë të njoftimit ose miscommunication.

Fasterfox – 8

Fasterfox adds some network optmisation options. Some of the options could make your corporate network admin a little mad with you though. 😉

Firebug – 9

Për zhvillimin e web dhe eksperimentimit me faqet. Tmerrshëm për testimin pjesë të vogël të kodit si dhe debugging faqe.

FoxClocks – 6

errtells you the time in other time zones. o.O Was useful for a short timenow its redundant since my head is working it out faster than I can glance. rm -f

FoxyProxy – 9

Awesome për të shfletoni faqet e veçanta përmes serverëve të veçantë prokurë. This is useful for when some sites are blocked or the SAIX Transparent Proxy servers aren’t working properly. 🙂

I përdorni këtë për të rrugës disa të trafikut mbi proxy server që në vend nuk do të kalojnë nëpër rrugët e parazgjedhur. Its also very flexible. Nëse keni më shumë se një proxy server në dispozicion dhe një që ju zakonisht përdorin papritur shkon në injoroj, vetëm kaloni mbi të një tjetër. 🙂

Greasemonkey – 10

Right now, I use this only for the GooglemonkeyR dorëshkrim. This script reformats Google‘s search results to your specifications and also has an option to show small thumbnail of the pages Google links to. Greasemonkey can do a lot more and there are plenty of scripts readily available for many many sites.

Live HTTP headers – 8

I’ve used this a few times to diagnose gzip compression issues with IIS web servers. Not much else to say though: It works.

Live PageRank – 10 (so faronly installed it yesterday)

This addon seems simple enough. It gets the PageRank from Google and shows it in the tray.

NoScript – 10

NoScript është AWESOME në reklamat bllokuar. një irrituese e saj të vogël në fillim që ju keni për të whitelist të gjitha faqet që ju pëlqen – but in the long run it is soooo worth it. 🙂

ringjallë Faqet – 10

Shumë e dobishme për ju, nëse shfletoni në një vend dhe kjo ndodh të jetë poshtë. Nëse faqe është statike-content-orientuar atëherë kjo e bën të lehtë për të gjetur shpejt përmbajtjen, nëse kopje e saj në internet.

Tab Mix Plus – 8

Awesome for if you have more than 7-or-so tabs.

ShowIP (using a version modified for work purposesdisplays company server’s canonical name when browsing) – 10

I cannot imagine the hell I’d have to go through to identify a server without this plugin. Okay, I can. Used to have to do this all the time. I eventually scripted it but I can’t find the original script. Here’s my 60-second attempt at recreating what was in that script:

$ cat /etc/hosts | grep `dig A $hostname @mycachingnameserver | grep . | grep -v "^;"`
$ dig -x `dig A $hostname @mycachingnameserver | grep ^$hostname | grep A | \
  awk '/[.]/{print $5}'` @mycachingnameserver | grep . | grep -v "^;"

Web Developer – 9

I used this once to diagnose some issues with a page. I don’t do much web development so I’m going to remove this one. Its no comment on its capabilities since I believe this is a top notch add-on if you’re doing a lot of web development work.

pjesë