Lördag, 28 mars, 2009 | Författare:

Dess otroligt hur mycket man kan göra genom att kombinera de små men kraftfulla kommandon Unix har tillgängliga.

Denna lilla använda kommandot, tid, blev slutligen användbar idag som ett sätt att rapportera tid att vissa automatiserade operationer kör. I mitt exempel, Jag timing hur lång tid det tar att bygga Linux kärna:

$ tid återuppbygga-kernel26
...
par tusen rader-of-rullning-text
...
==> klar med: kernel26 2.6.28.8-1 x86_64 (Sat March 28 17:19:52 SAST 2009)
real    62m21.994s
user    43m31.846s
sys     6m1.096s

Yup, that took a little over an hour to build. The values are:

  • realthe actual time elapsed while the command was running – 62 minutes
  • userthe amount of userland time the command used – 43 minutes
  • systhe amount of system time the command used – 6 minutes

(I was busy doing other things while this was happening which is why it took 62 minutes for the desktop to do (43+6=) 49 minutes-worth of work)

If you’re using the GNU version (most likely), it also gives you the option of displaying the results in a custom fashion. Mostly, this command could be useful in scripts where you need to report how long a task tookor maybe? just a geeky way to time something random. 😛

Dela med sig
Kategori: linux
Du kan följa svar på detta inlägg via RSS 2.0 foder. Du kan Lämna ett svar, eller track från din egen hemsida.
Lämna ett svar » Logga in