திங்கட்கிழமை, மார்ச் 16, 2009 | ஆசிரியர்:

Im கே இல்லை. ஆனால் நீங்கள் என்றால் ஒற்றை, தவறான நீங்கள் திருமணம்…

— வாடிக்கையாளர் உதவ அவரது வழியில் வெளியே சென்ற அனான் ஆண் ஆலோசகர் அனான் ஆண் வாடிக்கையாளருக்கு.

நான் இந்த வாடிக்கையாளர் உதவிய ஒன்றாக இருந்தது மற்றும் என்றால் நான் இந்த இதுபோன்ற மறுமொழியை கிடைத்தது, நான் அதை பற்றி நன்றாக விரும்புகிறேன்.

பகிர்
You can follow any responses to this entry through the ஆர்எஸ்எஸ் 2.0 feed. You can leave a response, அல்லது trackback from your own site.

3 Responses

 1. 1
  Aimzy 

  hahahaha. maybe i should start going out of my way to help gorgeous looking males 😛

 2. 2
  Craig 

  Marry me Brendan!

  Did that excite you? 🙂

 3. Not as much as it excited ur gf’s slapping hand. 😉

Leave a Reply » உள் நுழை