ศุกร์, June 05th, 2009 | ผู้เขียน:

Well it turns out that the ปัญหา is a little more subtle than that. It is only the root user that does not have syntax highlighting.

You see, vim does have syntax highlighting but vi and vim are different binaries. A shell startup script only aliases vi to vim if the user id is higher than 100 – which excludes root. The simplest workaround is to just add an explicit alias to root’s .bashrc at /root/.bashrc :

alias vi='vim'

run the command manually or just log in again toactivatethe alias.

Btw, I’m starting to like via lot. For a long time it made no sense to mebut now I am found. 🙂

หุ้น
หมวดหมู่: ลินุกซ์
คุณสามารถปฏิบัติตามคำตอบใด ๆ ที่รายการนี​​้ผ่าน RSS 2.0 อาหาร. คุณสามารถ ออกจากการตอบสนอง, หรือ การติดตาม จากเว็บไซต์ของคุณเอง.

หนึ่งเพื่อตอบสนอง

  1. 1
    Craig 

    I couldn’t agree with you more. I moved over from nano about 13 เดือนที่ผ่านมา, and haven’t looked back.

ปล่อยให้ตอบกลับ » เข้าสู่ระบบ