ศุกร์, 24 กันยายน, 2010 | ผู้เขียน:

อัพเกรด WordPress 3 เป็นเวลานาน (เช่นเดียวกับร่างข้อบังคับหลาย). อย่างแปลกใจ, อะไรที่มีลักษณะแตกต่างตั้งแต่การอัพเกรดเสร็จเรียบร้อยแล้ว, แต่ผมก็จะไม่แปลกใจถ้าผมเคยพลาดแตกแยกปลั๊กอินที่สำคัญ.

ฉันจะใช้จ่ายวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ แต่เพียงผู้เดียวในการขัดเว็บไซต์และตกแต่งขึ้นบางบทความ. คุณมีสิ่งที่จะมองไปข้างหน้า. 🙂

หุ้น
คุณสามารถปฏิบัติตามคำตอบใด ๆ ที่รายการนี​​้ผ่าน RSS 2.0 อาหาร. คุณสามารถ ออกจากการตอบสนอง, หรือ การติดตาม จากเว็บไซต์ของคุณเอง.
ปล่อยให้ตอบกลับ » เข้าสู่ระบบ