ที่เก็บสำหรับหมวดหมู่ » ความเชื่อ «

ศุกร์, 24 กันยายน, 2010 | ผู้เขียน:

อัพเกรด WordPress 3 เป็นเวลานาน (เช่นเดียวกับร่างข้อบังคับหลาย). อย่างแปลกใจ, อะไรที่มีลักษณะแตกต่างตั้งแต่การอัพเกรดเสร็จเรียบร้อยแล้ว, แต่ผมก็จะไม่แปลกใจถ้าผมเคยพลาดแตกแยกปลั๊กอินที่สำคัญ.

ฉันจะใช้จ่ายวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ แต่เพียงผู้เดียวในการขัดเว็บไซต์และตกแต่งขึ้นบางบทความ. คุณมีสิ่งที่จะมองไปข้างหน้า. 🙂

หุ้น
วันจันทร์, April 20th, 2009 | ผู้เขียน:

I’m looking at the South African banking system (partly a result of watching the Zeitgeistdocumentary”) และ, after finding my bank implicated most with regards to the SA-Banking Competition Commission wikileaks scandal, I’m putting serious consideration into switching banks.

What ethical banks are out there right now? I’ve even looked into Sharia (Islamic) banking because of their strict ethics laws but even there I’m looking at even more unknowns. I’m not Islamic and I have nothing against funding pork-related activities.

On that note, do you know if your bank has a code of ethics? If they’re public, where can we see these ethics codes?

Tell me about service levels I haven’t heard of before and which bank you believe deserves to handle my money.

หุ้น
วันพฤหัสบดี, March 26th, 2009 | ผู้เขียน:

Have you previously realised that www is redundant? If so, I’m preaching to the converted and you can run along back to whatever you were busy with. 😉 Otherwise, stand to attention, soldier!

begin rantish text:

When I’m browsing the web, I’d much less prefer to typewww.xkcd.comthanxkcd.com”. Reason being that if *every* site has to have w’s, what’s the point of the w’s? Not to mention that they’re a bitch to pronounce. There’s 9 syllables in there! You could almost halve that by sayingtriple-w”. I’ve heard people saydub dub dub”. bleh. Even the World Wide Web Consortium prefers to call themselvesW3C”.

So what exactly is (was?) the point of the www? There might be more to it, however the gist of it appears to be that when Tim Berners-Lee first created the hypertext document retrieval system, he called itWorld Wide Web”. I believe that www became a standard not because it made sense or because it was a good idea, but because it was hyped far beyond the healthy respect it deserved.

Your web browser *knows* you’re dealing with web content solely by the fact that there’s an http:// in front of the url. Therefore I submit, the www is redundant.

Need more convincing?

Search engines see www.dogma.swiftspirit.co.za and dogma.swiftspirit.co.za as 2 separate web sites. Because both sites have identical content, search engines might lower your Search Rankings. Hell, you’d be competing against yourself for rankings. Silly example: instead of 3rd, you might be 5th และ 7th. สำหรับเหตุผลนี้, it is better to either force www or to force no www. I’m in favour of the latter.

If you browse to http://www.dogma.swiftspirit.co.za/ you will be redirected to http://dogma.swiftspirit.co.za/. Even if you go to the downloads directory of my main domain with a www, you’ll be redirected appropriately. ที่สำคัญ, search engines will only find one copy of my web site, ไม่ 2. And in the long run, I’ll be wearing out my w key a li’l less. 🙂

With the possible exception of a few quick deaths, no w’s were hurt during the production of this post.

หุ้น
วันพฤหัสบดี, March 05th, 2009 | ผู้เขียน:

Why is it that we’re so gullible?

I even considered for a whole second that my colleague had cross-checked the following SPAM before posting it on our IRL noticeboard. Please note that the following text originally had really bad-for-your-eyes fonts and colours. 😉

Urgent Warning from
Cell C, Vodacom & MTN!

[business card of aLegal Representativeof the Special Investigating Unit]

Dear All,
If you receive a phone call on your mobile from any person, saying that, he or she is
a company engineer, or saying that they’re checking your mobile line, and you have
to press # 90 หรือ #09 or any other number.
End this call immediately without pressing any numbers.
There is a fraud company using a device that once you press #90 หรือ #09 they can
access your ‘SIMcard and make calls at your expense.
Forward this message to as many friends as you can, to stop it.
All mobile users pay attention if you receive a phone call and your mobile phone
displays (XALAN) on the screen don’t answer the call, END THE CALL IMMEDIATELY,
if you answer the call, your phone will be infected by a virus..
This virus will erase all IMEI and IMSI information from both your phone and your SIM
card, which will make your phone unable to connect with the telephone network. You
will have to buy a new phone. This information has been confirmed by both Motorola
and Nokia.
PLEASE FORWARD THIS PIECE OF INFORMATION TO
ALL YOUR FRIENDS HAVING A MOBILE.

The first things that got me thinking was the text denoting authority at the top of the page. ตอนนี้, bear in mind this is on a noticeboardnot my inbox where my anti-spam senses are at their peak.

Who could possibly have the authority to say they’re sending out a notification on behalf of each of South Africa’s tri-opoly of GSM providers? ถูก, so its someSpecialLegal team that sounds government-type. They’re legitit turns ออก – but they probably don’t have enough time to take my call asking if this is all true. Absolutely everything on the Internet must be true, especially anything I say. 😛

So anyway, now that we’re over the silliness, let’s break this hoax down:

Official Documentation

Bar a business card, which is hardly standard in any industry, there is no official contact information. I’d expect at least a letterhead or a misguided trailing disclaimer.

Presentation and Language

There are actually 2 notices here regarding separate threats however it isn’t obvious without reading the text in full. This is because the paragraphing and grammar are very poor. Government institutions don’t normally issue poorly-worded or paragraphed documentation. ด้วย, why not issue a separate notification regarding each threat separately?

และ Lime Green??? bleh

There are no links to further resources

Any warning of this sort would undoubtedly offer further information or advertise the online presence of the institution. ด้วย, perhaps they’d like for you to give feedback on the situation or maybe they’d like us to report on further suspicious activity. But no. ไม่มีอะไร. Just a specific representative’s business card. What if the guy dies, finds a better job, หรือ leaves the country?

There is a fraud company … “

This means that they haven’t any clue who it is. This is a broad and passive statement. Question whenever someone saysthey” หรือ “people who”. Who is thisfraud company”? Where isthere”? And why doesn’t this crack government legal team (who have to use chain mail to spread warnings) let us know through their uber-powerful chain mail network?

Forward this message to as many friends as you can

ของฉัน, oh my. This line has probably been in every chain letter / social engineering virus (my special definition) since sliced bread.

This information has been confirmed by both Motorola and Nokia.

They’re trying to prevent you from thinking for yourself and try to verify their claims independently. They’re sayingYou’re stupid to check. We already checked for you. :-D”. แน่นอน, in reality, they’re just trying to take advantage of our gullible nature.

“#90 or #09” และ “XALAN

There isn’t any way for you to verify this. อีกครั้ง, question everything. Google’s first page of results is riddled with the wordsCell phone warning hoax”. duh.

If you get a message like the above from your friends, reply and tell them to stop sending spamand maybe give them a link to this page so they know why. 🙂

หุ้น
ศุกร์, 16 มกราคม, 2009 | ผู้เขียน:

ฉันได้รับการมองหาใหม่, สะอาด ธีมสำหรับขณะนี้. ฉันคิดว่าฉันได้พบดีหนึ่ง, ซึ่งขณะนี้ถูกนำมาใช้, ที่จะเริ่มต้นการปรับแต่งสำหรับตัวเอง.
ชุดรูปแบบที่สามารถพบได้ ที่นี่.

กรุณาแสดงความคิดเห็นในตัวเลือกของฉัน. 😉

หุ้น