Sunday, January 11th, 2009 | Author:

Where is the cat exactly? I’m hungry.

Anon (to protect his @55 from his fellow housemateswhich probably won’t help due to the process of elimination.)

magbahagi
Mga tag: , ,
kategorya: pagkain, random
Maaari mong sundin ang anumang sagot na ang entry na ito sa pamamagitan ng RSS 2.0 magpakain. Kaya mo mag-iwan ng tugon, o trackback mula sa iyong sariling site.
Mag-iwan ng reply » Mag log in