Thursday, December 24th, 2009 | Author:

I want to buy a huuuuge water cannon and take a bike for a spin while my co-pilot shoots innocent bystanders!

magbahagi
kategorya: random
Maaari mong sundin ang anumang sagot na ang entry na ito sa pamamagitan ng RSS 2.0 magpakain. Kaya mo mag-iwan ng tugon, o trackback mula sa iyong sariling site.

2 Responses

  1. 1
    Aimz 

    You could’ve just tweeted this

  2. Perhaps instead I felt like putting my few readers outside theircomfortzone. Perhaps I forgot about twitter. Perhaps Facebook felt too impersonal.

    Perhapsall 3.

Mag-iwan ng reply » Mag log in