Sunday, December 21st, 2008 | Author:

You can experience only happiness when you know you have everything to look forward to.

No Attribution

magbahagi
kategorya: random
Maaari mong sundin ang anumang sagot na ang entry na ito sa pamamagitan ng RSS 2.0 magpakain. Kaya mo mag-iwan ng tugon, o trackback mula sa iyong sariling site.
Mag-iwan ng reply » Mag log in