Thứ sáu, January 02nd, 2009 | Tác giả:

I’m now trying very hard (and unsuccessfully) to prevent myself from letting 80% of my links point to Wikipedia.

I think from now on, whenever I get annoyed with myself for this, I’m going to toss một coin:

  • Heads, I pick something relevant out of a Google search that has nothing to do with Wikipedia.
  • Tails, I pick something irrelevant out of a Google search that has nothing to do with Wikipedia, preferably something humorous.
Chia sẻ
Thẻ:
Thể loại: blogging, ngâu nhiên
Bạn có thể làm theo bất kỳ phản ứng với cụm từ này thông qua RSS 2.0 nuôi. Bạn có thể lại một phản ứng, hoặc trackback từ trang web của riêng bạn.
Để lại một trả lời » Đăng nhập