Thứ sáu, January 16th, 2009 | Tác giả:

Tôi đã tìm kiếm một mới, sạch chủ đề cho một thời bây giờ. Tôi nghĩ rằng tôi đã tìm thấy một tốt đẹp nhất, hiện đang được sử dụng, để bắt đầu cá nhân cho bản thân mình.
Chủ đề có thể được tìm thấy đây.

Xin vui lòng nhận xét về sự lựa chọn của tôi. 😉

Chia sẻ
Thể loại: blogging, giáo điều
Bạn có thể làm theo bất kỳ phản ứng với cụm từ này thông qua RSS 2.0 nuôi. Bạn có thể lại một phản ứng, hoặc trackback từ trang web của riêng bạn.

6 Phản ứng

 1. 1
  Craig 

  It certainly kills the old one by a longshot. but still a few bugs. *looks down and left at the re-arrangement of the right sidebar* 🙂

  But hey, at least it now stores me info in the comment section.

 2. 2
  Craig 

  hmnow sidebar fixed after commenting.

 3. Oddat least its a works-for-me-now bug. 🙂

  Yeah, I only chose that old one because it wasn’t cluttered. It was still ugly and I’ve been looking for something to replace it from the very beginning. Cùng một lúc, I didn’t want ppl coming here and expecting a new theme every day. 😉

 4. 4
  Craig 

  I chose 3 from about 10. And tested each for day before making my decision. But everyone has their ways 🙂

 5. I see the same thing myself now elsewhere: http://dogma.swiftspirit.co.za/archives/184

  Seems that as soon as there’s a comment, the glitch is fixed

 6. Zack, the author of the theme, made an update and it seems all good now.

  Nhờ, Craig, for pointing it out. 🙂

Để lại một trả lời » Đăng nhập