Thứ ba, November 11th, 2008 | Tác giả:

AC said, “LET THERE BE LIGHT!

And there was light

The Last Question, Isaac Asimov

Chia sẻ
Bạn có thể làm theo bất kỳ phản ứng với cụm từ này thông qua RSS 2.0 nuôi. Bạn có thể lại một phản ứng, hoặc trackback từ trang web của riêng bạn.
Để lại một trả lời » Đăng nhập