Thứ tư, 25 tháng 3, 2009 | Tác giả:

Cuối cùng tôi đã Đốt cháy thời gian thực'S Spark làm việc. Tôi không đặc biệt thích Spark – một điều cần thiết của nó mặc dù và tôi chắc chắn rằng những người khác đã có vấn đề với nó.

Như một số độc giả có thể nhận thức, Tôi đang sử dụng 64-bit Arch Linux. Spark chạy trên đầu trang của một JRE, độc lập với nền tảng cơ sở. Do đó,, điều này không phải là một vấn đề. Tuy nhiên, Tia lửa xuất hiện đi kèm với một JRE 32-bit.

Sau rất nhiều rắc rối, Cuối cùng tôi đã tìm tất cả tôi phải làm là làm mờ hoặc loại bỏ (đổi tên hoặc xóa) JRE kèm. Bằng cách này, Kịch bản khởi động của tia lửa sẽ không tìm thấy JRE gói và nó sẽ buộc phải tìm kiếm một được xây dựng trong hệ thống. Tôi đã cài đặt trước đó OpenJDK, một JRE mã nguồn mở từ Arch của [thêm] kho.

Cũng có xảy ra là một lỗi nhỏ trong kịch bản khởi động trong đó tìm kiếm của mình cho một thư mục có tên “cửa sổ” khi có rõ ràng không có thư mục như vậy, ngoại trừ một trong những tên “Linux”. Đi con số.

Dù sao, đây là ý chính của quá trình cài đặt nếu bạn đang làm nó bằng tay trên 64bit bạn đã có một JRE (như OpenJDK) cài đặt cho hệ thống của bạn:

mkdir -p ~/src
CD ~/src
wget http://download.igniterealtime.org/tia lửa/spark_2_5_8.tar.gz
của -zxvf spark_2_5_8.tar.gz
mv Spark/jre Spark/jre.not
nhưng -tôi 'S / / lib / windows / / lib / Linux / g' Spark/Spark
nam mkdir -p /lựa chọn
nam mv Spark /lựa chọn
Chia sẻ
Thể loại: Linux, mạng, web
Bạn có thể làm theo bất kỳ phản ứng với cụm từ này thông qua RSS 2.0 nuôi. Bạn có thể lại một phản ứng, hoặc trackback từ trang web của riêng bạn.

6 Phản ứng

 1. 1
  Bel 

  Thank you for sharing this. This is what I want a step by step because I am new to linux. I don’t know whats the meaning of those commands. I perform all the commands and what’s the next step of that? Can I run now the spark? Thank you so much!!!

 2. 2
  Bel 

  I was able to run the spark after this. The window appeared! great!

  /opt/Spark$ ./starter
  testing JVM in /usr
  /opt/Spark$ sh -x ./Spark

  But when I entered the jabber.apac.local in the server box, it can’t connect. But in windows same server I am using and its working. Is there anything that I can do here?

  Please advise. Thank you so much!!!!

 3. Hi Bel

  I’m afraid that I’m not familiar with troubleshooting Spark once it is actually running since I’ve never had any similar issues. I’m happy I at least helped one person get a few steps further. 🙂

  I think the next steps would be to check if you don’t have a firewall-type issue preventing your requests from leaving the Linux desktop. If that is not the issue, I’m not at all certain how to proceed.

 4. 4
  Bel 

  Thanks Tricky! I’m gonna ask our security team if they are blocking something when the users are using linux box. I tried pidgin as well and its not working. Thank you so much again!!!

 5. 5
  Bel 

  Here I am again! 🙂 I was able to get it worked Tricky! But using PIDGIN. Looks like there is a dns issue. on the server I entered the actual IP and yes it worked. But thru dns name? no joy

  I have an issue now with the spark. Once I disable the openJDK in the sysmte software I can’t run the Spark thru terminal its because my vpn will not work if it enabled. I don’t know what happened. I was getting session timed-out when connecting to juniper vpn. It was working ok but just today when I open it its timing out and I researched what can fix that issue is by disabling the JDK. 🙁 it worked but the spark don’t!

  Any ideas? Here is the java -version of mine

  java version “1.6.0_20
  OpenJDK Runtime Environment (IcedTea6 1.9.1) (6b20-1.9.1-1ubuntu3)
  OpenJDK Server VM (build 17.0-b16, mixed mode)

  Many thanks!!!

 6. 6
  Bel 

  ok Tricky its working now! hehe. Spark and VPN doesnt have any conflict now. What I did was,

  apt-get autoremove

  sudo apt-get install openjdk-6-jdk

  then restart and it worked ok! Thank you so much!!! God Bless!

Để lại một trả lời » Đăng nhập