Thứ năm, December 24th, 2009 | Tác giả:

I want to buy a huuuuge water cannon and take a bike for a spin while my co-pilot shoots innocent bystanders!

Chia sẻ
Thể loại: ngâu nhiên
Bạn có thể làm theo bất kỳ phản ứng với cụm từ này thông qua RSS 2.0 nuôi. Bạn có thể lại một phản ứng, hoặc trackback từ trang web của riêng bạn.

2 Phản ứng

  1. 1
    Aimz 

    You could’ve just tweeted this

  2. Perhaps instead I felt like putting my few readers outside theircomfortzone. Perhaps I forgot about twitter. Perhaps Facebook felt too impersonal.

    Perhaps … tất cả các 3.

Để lại một trả lời » Đăng nhập