Chủ Nhật, November 16th, 2008 | Tác giả:

I like any wine. As long as it doesn’t taste like i am biting into a 300-year-old oak tree, I am always game.

Erin (không, the pretty one)

Chia sẻ
Bạn có thể làm theo bất kỳ phản ứng với cụm từ này thông qua RSS 2.0 nuôi. Bạn có thể lại một phản ứng, hoặc trackback từ trang web của riêng bạn.
Để lại một trả lời » Đăng nhập