Thứ năm, December 24th, 2009 | Tác giả:

What is it called when:
Despite having visited the same fridge or cupboard less than 2 minutes previously, and having previously also not found something appropriate, you still obsessively open that same fridge or cupboard looking for something.

Chia sẻ
Thể loại: thực phẩm, psychology
Bạn có thể làm theo bất kỳ phản ứng với cụm từ này thông qua RSS 2.0 nuôi. Bạn có thể lại một phản ứng, hoặc trackback từ trang web của riêng bạn.

3 Phản ứng

 1. 1
  Aimz 

  Brain tumor? D:

 2. Hahaha. I think there’s an actual name for ita syndrome if you will 😉

 3. 3
  drubin 

  I have no idea but I am sure I have it as well.

Để lại một trả lời » Đăng nhập