Thứ Hai, November 17th, 2008 | Tác giả:

(xx:55:12) You feel a disturbance in the force
(xx:56:34) Khôn lanh: Afternoon 🙂
(xx:05:54) anon: HI
(xx:08:19) anon has left the conversation.

Sometimes I think I shouldn’t let Pidgin try to make me Jedi.

Chia sẻ
Thể loại: ngâu nhiên
Bạn có thể làm theo bất kỳ phản ứng với cụm từ này thông qua RSS 2.0 nuôi. Bạn có thể lại một phản ứng, hoặc trackback từ trang web của riêng bạn.

3 Phản ứng

 1. 1
  Craig 

  http://en.wikipedia.org/wiki/Jediism

 2. 2
  Craig 

  http://blog.icepick.co.za/index.php/2008/06/24/10-favourite-wordpress-plugins

  The akismet thingy-ma-jig is awesome for catching spam

 3. Added an API key nowI was just lazy. 😛

Để lại một trả lời » Đăng nhập