Chủ Nhật, December 21st, 2008 | Tác giả:

You can experience only happiness when you know you have everything to look forward to.

No Attribution

Chia sẻ
Thể loại: ngâu nhiên
Bạn có thể làm theo bất kỳ phản ứng với cụm từ này thông qua RSS 2.0 nuôi. Bạn có thể lại một phản ứng, hoặc trackback từ trang web của riêng bạn.
Để lại một trả lời » Đăng nhập