Tag-Archive for » sưa chua «

Thứ năm, 12 Tháng 11, 2009 | Tác giả:

Nếu bạn đã bao giờ thấy mình cập nhật một ứng dụng duy nhất trong Arch Linux (một ý tưởng rất xấu, btw) và nó nâng cấp readline bạn có thể sẽ thấy một lỗi dọc theo dòng:
/bin/bash: error while loading shared libraries: libreadline.so.5: cannot open shared object file: No such file or directory
Hy vọng rằng bạn vẫn có một bash nhắc mở và bạn đã không đóng cửa tất cả. Nếu bạn vẫn còn có thể, ngay chạy sau đây:
pacman -S bash
nếu không bạn sẽ không thể chạy bash nữa vì bash sẽ vẫn được kết nối với các phiên bản cũ của readline.

Cũng, trong tương lai, không chạy
pacman -Sy application
(python trong trường hợp của tôi)
thay vì, chạy:
pacman -Syu
sẽ đảm bảo rằng tất cả các ứng dụng được nâng cấp.

Cá nhân, Tôi nghĩ rằng bash nên đã có một tập phụ thuộc nói rằng nó đòi hỏi phiên bản cụ thể cũ của readline và tương tự cho các bash mới, đòi hỏi phiên bản mới của readline. Bất kể, chứ không phải chơi nó an toàn. 😉

Chia sẻ
Thứ tư, April 22nd, 2009 | Tác giả:

Arch Linux’s installation process is documented on the Arch wiki. I recommend that persons new to Arch try the excellent Beginner’s Guide instead of the Official Arch Linux Install Guide. Though both wiki entries cover similar ground, the Beginner’s Guide gives a lot more relevant information for those new to the system. The Beginner’s Guide is aimed at desktop installation and, as I’m installing a server, I won’t be going through the installation of the graphical environment at all. Assuming that you’re following my installation, assume that I’ve followed the Beginner’s Guide right up to and including the installation of sudo. I installed the ssh daemon afterwards rather than during the initial setup however.

A few small recommendations and notes regarding installation:

  • If you can, consider using a USB memory stick for the installer and keep it handy for future installations.
  • I keep a copy of my local “kho” of installed applications on my installer memory stick. Once installation is finished I save a bit of download and update time by copying this to the new server’s /var/cache/pacman/pkg/ folder. The repository on my desktop is typically 1.7GB
  • For the rc.conf, South African-appropriate regional settings are:
    LOCALE=en_ZA.utf8
    TIMEZONE=Africa/Johannesburg
  • I’ve set up the network very simply, according to the guide, and will be expanding on the network setup in a later post.
  • As it is for a server, my non-privileged user on the server is only part of 3 groups: wheel (for sudo), storage, and users. A desktop user will likely be in many more groups.

I prefer using an application called sưa chua instead of Arch’s default package manager. Yaourt has the exact same usage syntax as pacman except that it supports a few extra options. It is actually a wrapper application in that it, in turn, uses pacman. Importantly, yaourt supports installation of applications from Arch’s AUR. Các AUR is a repository of installation scripts built by Arch users for Arch users to easily install applications that are not officially supported by the main Arch repositories. Yaourt can download and install applications from AUR or the main repositories with the same command, treating the AUR asjust another repository”. Pacman unfortunately does not support this.

Một lần nữa, the installation is covered in the wiki. I recommend the easy route mentioned in the wiki if you’re new at Arch. Its too much too soon to do it the hard way (also mentioned in the wiki entry).

When done, update your system by issuing the single command:

yaourt -Syu

HOẶC LÀ

pacman -Syu

and follow the given recommendations.

Chia sẻ
Thứ ba, 17 tháng 2, 2009 | Tác giả:

Một số bạn có thể đã biết rằng tôi đã xây dựng một máy chủ gia đình không quá lâu. Tôi ghi nhận một số bộ phận rất quan trọng của nó như thế nào được xây dựng mặc dù tôi đã được quy hoạch phát hành tất cả các tài liệu cùng một lúc. Tôi đã sử dụng Arch Linux và tôi đã không gần hoàn thành tất cả mọi thứ, đặc biệt là các tài liệu. Ví dụ, nó được cho là một máy chủ phương tiện truyền thông. Sau khi một số xáo trộn đĩa, nó được cho là sẽ chỉ có một RAID1 cho khởi động và RAID 10 cho phần còn lại (phần truyền thông).

Điều này đã không làm việc ở tất cả các.

Tôi có xa như có một hiệu quả (và cũngtường lửa) máy chủ gateway định tuyến. Tôi cuối cùng đã hài lòng rằng các tùy chỉnh định tuyến địa phương * đang làm việc một cách chính xác và tôi tự tin rằng thử nghiệm của tôi với DHCP có nghĩa là tôi có thể vô hiệu hóa các dịch vụ DHCP trên mỏng manh ADSL bộ định tuyến và có tất cả của tôi Flatmates bắt đầu sử dụng máy chủ như Internet cửa ngõ. Thay thế: Tôi đã đăng nhập vào máy chủ từ văn phòng, Tôi chỉ muốn cài đặt Apache2 **, và tôi đã được về để tham khảo ý kiến ​​với một đồng nghiệp về nhận đồ thị đẹp đặt lại với nhau để Flatmates tất cả có thể nhìn thấy những người đã được sử dụng hết băng thông *** — khi tôi nhận thấy một thông điệp nhỏ cho thấy rằng hệ thống tập tin gốc đã được remounted chỉ đọc do một số hoặc đĩa thất bại khác.

Và sau đó tôi bị mất kết nối của tôi đến máy chủ.

Và sau đó tôi đã đạt được một tâm trạng hôi.

🙁

Khi tôi về đến nhà, Tôi thấy rằng, như tôi đã đoán từ thông điệp mô tả được đưa ra tại văn phòng, các (rất) 80GB cũ IDE đĩa mà tôi đã được sử dụng cho các hệ thống tập tin gốc đã thất bại. Không may, máy chủ sẽ không bao giờ khởi động lại và có rất ít cơ hội tò mò tất cả mọi thứ ra vào đĩa khác để tiếp tục nơi tôi rời đi.

Tôi mua một thay thế (SATA) HDD này cuối tuần tiếp theo ngay sau ngày được trả lương – và tôi đã thay đổi suy nghĩ của tôi về tài liệu tiến bộ của tôi… và sao lưu cấu hình của tôi:

Phát hành sớm. Phát hành thường.

* ISP ở Nam Phi phí ít (giá dễ dàng sự so sánh) vì “địa phương chỉ” (bên trong Nam Phi) giao thông trên ADSL nhưng chỉ nếu bạn sử dụng một tài khoản ADSL mà KHÔNG THỂ truy cập dịch vụ web bên ngoài của Nam Phi. Điều này có nghĩa rằng nếu bạn muốn tận dụng lợi thế của chi phí giảm xuống, nhưng vẫn có thể truy cập Internet tại lớn, bạn cần phải thiết lập một số tuyến lén lút.

** một lệnh cài đặt: ~ $ Yaourt -S apache

*** Truy cập Internet trong SA là tốn kém – bạn có được tính phí về R70 ($7 / 4,9 £ / 5,46 €) mỗi GB khi sử dụng ADSL, hoặc về R2 mỗi MB nếu sử dụng GPRS / 3G.

Chia sẻ
Thứ năm, January 01st, 2009 | Tác giả:

Rõ ràng, what operating system you use can say a lot about you. If you’re using some form of *nix, mà distro you’re using can say a lot as well. Redundancy aside, I believe that a Linux distribution depends absolutely on its package management and distribution system.

I liked apt-get (1, 2) but there was some technical problem at some point and it caused me to use khả năng thay vì. Using aptitude is slightly easierit has more features automated into single, logical, commands where apt-get requires separate commands. Aptitude also has a curses-based GUI. If you’re not using the GUI then, other than brevity in terms of number of commands to learn, there is apparently no technical reason to prefer one over the other. Aptitude and apt-get serve K/X/UbuntuDebian cũng. From this point, I use the names Kubuntu and Ubuntu in a loosely interchangeable fashion.

In my use of CentOS (based on Red Hat), I’ve found I like yum. It seems to work in much the same as aptitudeone command to rule them all. It has some rather annoying default behaviour I’m not going to get into here as its most likely because I’m just not used to it. At least from a technical perspective, it is very good. I believe that Fedora also makes use of yum though my experience with Fedora is very limited.

the theory

Fedora and Ubuntu are in a class of distributions that have a fairly rigorous release cycle. Ubuntu 8.10 (the version is named so for the year and month of its release) will not, except for major bugs and minor changes, have another major update until the next version, Jaunty Jackalope. Ubuntu users have the latest versions of most software on their desktops right now. In the months preceding the next release, however, they’re not going to be so lucky unless they like using “beta” releases. As I’m not very familiar with Fedora, I’m not going to bother going into its release cycle.

These 2 distributions are also within a class of distributions known asbinary” hoặc “binary-baseddistributions. This means that when you download an update, the files that are downloaded are precompiled and should run on anysupportedhardware. This isn’t specifically optimised for your desktop’s hardware, ví dụ, của bạn processor. Perhaps you have an AMD processor which has extra instruction support which Intel CPUs do not have. The reverse could also be true. For this reason, a binary-release distribution cannot optimise for one particular brand of hardware. Regardless of thisnon-optimisation”, it should run at a decent pace.

the practice!

Giới thiệu 2 years ago I started using Kubuntu. After a few months of working with it, I started to learn more about its specifics. I’m not much of a fan of using GUI tools to update the system when, ultimately, its all happening on the command-line anyway. The GUI tools just hide the complexity I don’t mind seeing.

I ended up making a đánh vào kịch bản, update, which would run all the steps required to get aptitude to just go ahead and upgrade already, kthx?©, perhaps stopping along the way to back up my configuration, remount the NFS network share where we keep an on-site repository, back up the local cache of aptitude’s installed packages, do some folder-link shuffling to use a local copy if the network share couldn’t remount, sync between the local copy and the network share if the previous update had a network share issue, and update lists of packages in the repository. In general, it wouldn’t go ahead if there were any errors though, as you can tell, this script became a messy beast that went above and beyond the original requirements. It worked well for me.

Until the day came to update between Kubuntu 6.10 đến 7.04. I did this manually though, not with the script.

I ended up reinstalling from scratch as a result of the mess that ensued. At least, as a backup administrator should do well to demonstrate, it was easy to recover everything I really needed. 🙂

What else is out there?

Even before I had to reinstall Kubuntu, I was introduced to another distribution called Gentoo. There are 2 very distinct differences between Gentoo and Ubuntu’s update system. The first is that Gentoo is a source-based distribution. This means that when you update a package, the package manager downloads the source and compiles everything, hopefully optimising it for của bạn system. This, I think, is very cool. The downside to this is that compiling everything takes a very long time.

Here are my (very unscientific) estimates for the length of time it takes to install a basic GUI OS to a desktop from installation media, excluding extraneous drivers (ví dụ, the latest 3D graphics drivers):

OS: minmax (median)

Windows Vista: 15 – 30 (20) minutes

Ubuntu: 15 – 40 (20) minutes

Gentoo: 3 – 40 (6) hours

Gentoo also requires much tinkering with the config files in order to get things workingthis is another reason for the extremely long delay between inserting the CD and booting your awesome* new desktop. Popular applications have binary packages available for downloadthough this isn’t a default option.

They see me rollin

There is one more very important distinction Gentoo has from most other distributions. It is arolling-releasedistribution. This means that there isn’t any rigorous version orreleasethat the distribution adheres to. If you install Gentoo todayif you finish installing Gentoo today, you’re probably going to have the latest version of all the applications you installed. If some obscure application gets a major update tomorrow, within a few days, if you update your system, you’re going to have that latest version on your desktop.

The difference between this rolling release and theotherdistributions is rather staggering. Ví dụ: If KDE 4.2 were to be released tomorrow, you’d probably have to wait less than 2 weeks for it to be available on Gentoo. Ubuntu users might have to wait till 9.04 – that’s a 4-month wait.

Something more suitable?

Cá nhân, I’m not willing to put in the 40 hours of effort to get my system working the way I want it to. My colleague had to reinstall recently for some obscure reason and it turns out he wasn’t willing to put in the 6 hours (he’s more experienced with Gentoo) of effort to get his system back to how it was running either. Thay thế, Arch Linux caught his eye. Arch Linux is a rolling-release (like Gentoo), binary-based (like Ubuntu) distribution. Its packages (cũng, the vast majority of them) don’t need much tinkering with their config files to get things working nicely either. Its the best of both worlds!

You still need to know what you’re doing* but if you’ve come to this juncture, it shouldn’t be such a giant leap of faith. Arch Linux’s package manager, called pacđàn ông, has built-in dependency and conflict handling. I use another package manager, sưa chua (French for yoghurt), which has very quickly become popular with Arch users. Yaourt enhances the functionality of pacman by allowing you to download and install applications directly from the AUR, hoặc Arch User Repository. This repository contains scripts that allow you to automatically download and install many applications that would otherwise be completely unsupported by Arch’s own core developers. It downloads and compiles the package into a chroot’d environment. It then packages the chroot’d environment into a pacman-compatible package tarball and uses pacman to deploy it into your system.

Cũng, the AUR supports a voting system whereby popular packages get placed into the more official [community] kho. Yaourt also supports an automated voting mechanism whereby, after installing a package via AUR, it asks if you want to vote for its inclusion in [community].

I estimate that the time taken for my Arch installation was about 90 minutes. I don’t recommend Archlinux for newbies though I do recommend it for any Linux user who’s gotten bored with other distrosand wants to get into the nitty gritty without having to install Linux From Scratch. Arch Linux has been getting pretty popular these days. Its currently at number 14 trên Distrowatch.

* IF you know what you’re doing. AND YOU BETTER BLOODY KNOW WHAT YOU’RE DOING!
Chia sẻ