در حدود

اسم من برندن. همکاران و دوستان من در جوامع مختلف می دانم که من به عنوان مشکل و یا Tr1cKy.

متخصصین و اهل فن هستم و خیلی از کار من که منعکس کننده. من می خواهم برای گفتن به من متخصصین و اهل فن لینوکس خواهد بود که به شدت از نسبت. اگرچه عمدتا لینوکس, من نیز بر روی سیستم های ویندوز کار می کنند.

این یک وبلاگ شخصی است – بنابراین آن را در مورد چیزهایی که من علاقه مند هستم.

من به نظرات بدون ماده حذف. هر چیزی به گفتگو من به احتمال زیاد حذف خواهد اضافه نکرده است.
من هم به نفع نتایج جستجو دستکاری نیست، بنابراین برای به خاطر لینک ها اظهار نظر نمی کنم.
اشتراک گذاری