Tag-Archive for » firefox «

Wednesday, August 26th, 2009 | Author:

If you’re using *nix and you’ve found this middle-click behaviour annoying, change Firefox‘s middlemouse.contentLoadURL about:config option to false.

Big thanks to Ayman Hourieh for the tip.

բաժնետոմս
Monday, April 06th, 2009 | Author:

I came across 2 bugs on Windows Server 2003 that are also relevant to Windows XP.

Short Circuits

1. Internet Explorer‘s Desktop icon is disabled. When you double-click on the icon, expecting IE to launch, it simply produces an additional shortcut. Subsequent double-clicks again produce more shortcuts. It is possible, as a workaround, to launch IE from the Start Menu.

My first guess was that malware was attempting to make me click on these new shortcuts where the new shortcuts opened further malware. This idea quickly faded though since, if malware were to have the system privileges to produce these symptoms, it wouldn’t need me to provide further privileges.

I eventually found այստեղ what the actual problem was. Իմ դեպքում, the cause was related to IE6 being outdated. If a Windows registry entry is namedLegacyDisableand is added to specific types of registry keys, it lets Windows know that the key is obsolete and that it has only been left behind for backwards-compatibility. In this case, it disabled the intended primaryverbfunction (the double-click) of the shortcut: launching IE.

To fix, you can either update to the latest version of IE or fix the registry entry directly. If you experience this issue even with the latest version of IE then the registry value is the only way I know how to fix it.

Danger, Will Robinson!

Though this is a trivial registry change, the registry is still a dangerous thing to mess with so, as usual, back up your registry: See KB322756. Nobody gets to blame me for trashing their system. 😛

De-Register me!

Paste the following into a .reg file and execute it; or manually remove theLegacyDisableentries referred-to here:

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}\shell\NoAddons\]
"LegacyDisable"=-
 
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}\shell\OpenHomePage]
"LegacyDisable"=-

Fire me up!

2. When trying to browse to any site from within IE, IE remains dormant while Firefox is launched. Firefox then loads the page which was originally requested in IE.

While many might most of the time consider this to be a triumph [insert childish laughter here], the site I wanted to browse to was the Windows Updates site which, unfortunately, does not work when using Firefox. The same would apply to other sites which depend on the web browser supporting ActiveX.

De-Register Me Too!

I eventually found the solution այստեղ, and it turns out to be similar to the solution for the first bugexcept that it is to remove an entire key. Again, ensure you have a backup of your registry before continuing. Here is the relevant content of the .reg file:

[-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{C90250F3-4D7D-4991-9B69-A5C5BC1C2AE6}]

I hope that resolves things for anyone else having similar issues. 🙂

բաժնետոմս
Saturday, February 21st, 2009 | Author:

and my Personal Rating (PR) out of 10 😉

I use Firefox so most of these won’t apply to non-FF users. Սակայն, I’d be very very interested to hear what other addons my friends, subscribers, and random websurfers find interesting or useful to them. Have your say and let us know why you love the addons you love. 🙂

Personally, I prefer addons that aren’t intrusive. Ideally, an addon must have a minimal interface and give me a measurable benefit for me to keep it installed.

Cacheviewer – 7

This is a GUI front-end for the Cache Firefox keeps of the last few pages and media. I’ve found this addon more interesting than useful right now so I’m probably going to remove it soon.

ColorfulTabs – 9

I love the colours. The tab colour-grouping doesn’t work very well when you reach about 30 tabs though… :-/

Download Statusbar – 10

I prefer having everything in Firefox in a single window in tabs. Having a download box in a separate window is a big no-no for me. It also saves screen real-estate since it is very minimal. 🙂

Video DownloadHelper – 10

Video DownloadHelper նայում հոսքային լրատվամիջոցներին – հատուկ փնտրում որեւէ խոշոր բովանդակության որը լինելով ներբեռնել. Երբ դուք սեղմեք պատկերակը, այն ցույց է տալիս ձեզ ներկայում-Ներլցման հոսքերի եւ թույլ է տալիս Ձեզ տարբերակը հերթում այն ​​որպես “սովորական” բեռնել.

Քանի որ դուք երբեք գիտեք, եթե FF-ն պատրաստվում է վթարի կամ իշխանությունը պատրաստվում է կրճատել, Ես կցանկանայի, նախընտրում է փրկել պատճենը իմ աշխատասեղան եւ ես կարող եմ, ապա դիտել տեսանյութը, առանց օգտագործելու ավելի շատ թողունակություն, բեռնել տեսանյութը կրկին. նույնպես, աշխատանքի վայրում, երբ մարդիկ ուղարկել ինձ կապում է YouTube- ում կամ այլ ԶԼՄ - ների, Ես սովորաբար չեմ անհանգստացնել հետեւում, մինչեւ շատ բանից հետո, երբ – իմ սեփական Հանգստի ժամանակ կամ ընդմիջման.

Expiry Canary – 9

Այս կոկիկ ու նվազագույն addon պատմում է ձեզ, որ եթե SSL հավաստագիր է կայքում Դուք դիտում եք ֆորումի շուտով լրանում. Եթե ​​ձեր սեփական կայքն ունի SSL վկայագիր, Ես խորհուրդ եք օգտագործել այս addon է օգնել խուսափել Ձեր կայքի SSL վկայագիր լրանում պայմանավորված է մի պարզ բացակայության ծանուցման կամ miscommunication.

Fasterfox – 8

Fasterfox adds some network optmisation options. Some of the options could make your corporate network admin a little mad with you though. 😉

կայծոռիկ – 9

For վեբ զարգացման եւ փորձերի հետ էջերում. Awesome փորձարկման համար քիչ bits օրենսգրքի, ինչպես նաեւ կարգաբերում էջերը.

FoxClocks – 6

errtells you the time in other time zones. o.O Was useful for a short timenow its redundant since my head is working it out faster than I can glance. rm -f

FoxyProxy – 9

Awesome զննարկման համար հատուկ էջեր միջոցով հատուկ վստահված սերվերների. This is useful for when some sites are blocked or the SAIX Transparent Proxy servers aren’t working properly. 🙂

Ես օգտագործել այս երթուղին երթեւեկության որոշ ավելի proxy սերվերների, որ ես կցանկանայի, որ չի անցնի լռելյայն երթուղիներով. Its also very flexible. Եթե ​​դուք ունեք մեկից ավելի վստահված անձ սերվերի մատչելի, եւ այդ մեկ մարդը դու սովորաբար օգտագործել հանկարծ գնում է blink, պարզապես անցնել ավելի է հաջորդ մեկը. 🙂

Greasemonkey – 10

Right now, I use this only for the GooglemonkeyR script. This script reformats Google Խմբերի սկզբնական էջ‘s search results to your specifications and also has an option to show small thumbnail of the pages Google links to. Greasemonkey can do a lot more and there are plenty of scripts readily available for many many sites.

Live HTTP headers – 8

I’ve used this a few times to diagnose gzip compression issues with IIS web servers. Not much else to say though: It works.

Live PageRank – 10 (so faronly installed it yesterday)

This addon seems simple enough. It gets the PageRank from Google and shows it in the tray.

noscript – 10

Noscript է AWESOME ժամը արգելափակման գովազդների. Դրա մի քիչ նյարդայնացնում է առաջին, քանի որ դուք պետք է մաքրի բոլոր կայքերը, դուք սիրում – but in the long run it is soooo worth it. 🙂

վերակենդանանալ Էջեր – 10

Շատ օգտակար է, եթե դուք Թերթիր է կայքում, եւ դա տեղի է ունենում ներքեւ. Եթե ​​կայքը ստատիկ բովանդակություն ուղղվածության ապա սա հեշտացնում է արագ գտնել բովանդակությունը, եթե նրա քեշավորվում առցանց.

Tab Mix Plus – 8

Awesome for if you have more than 7-or-so tabs.

ShowIP (using a version modified for work purposesdisplays company server’s canonical name when browsing) – 10

I cannot imagine the hell I’d have to go through to identify a server without this plugin. Okay, I can. Used to have to do this all the time. I eventually scripted it but I can’t find the original script. Here’s my 60-second attempt at recreating what was in that script:

$ cat /etc/hosts | grep `dig A $hostname @mycachingnameserver | grep . | grep -v "^;"`
$ dig -x `dig A $hostname @mycachingnameserver | grep ^$hostname | grep A | \
  awk '/[.]/{print $5}'` @mycachingnameserver | grep . | grep -v "^;"

Web Developer – 9

I used this once to diagnose some issues with a page. I don’t do much web development so I’m going to remove this one. Its no comment on its capabilities since I believe this is a top notch add-on if you’re doing a lot of web development work.

բաժնետոմս